VALTUUSTO 28.2.22

28.02.2022

Valtuuston esityslistaan pääset tästä.

Alla jälleen Oulun kaupunginvaltuuston keskeisiä ja keskustelua herättäneitä asioita.

1. Taloustiedonanto

Taloustiedonannon antoi tuttuun tapaan Oulun kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi. Voit katsoa sen  ja koko kokouksen tästä.

2. Oulun johtamismalli (duaalimalli/pormestarimalli)

Oman tarkemman kantani duaalimallin kannatuksen syistä löydät aiemmasta blogi-postauksesta. Kokouksen äänestyksessä duaalimallille ääniä 50, pormestarimallille 16, tyhjää äänesti 1 ja poissa 0.

3. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2022-2026

Maankäytön toteuttamisohjelmassa (MATO) esitetään suunnitelma viiden vuoden asuntotuotannosta ja työpaikkarakentamisesta. Oulun MATO-ohjelmassa 2022-2026 on otettu huomioon palvelut sekä infrastruktuuri ja pyritty hyödyntämään näitä mahdollisimman hyvin. Ohjelmaa päivitetään kahden vuoden välein. Asuntotuotannon sijoittumisella halutaan tukea joukkoliikenteen kehittämistä ja minimoida palveluverkkoon tarvittavia investointeja. Tätä ohjelmaa ohjaa kaupunkistrategia, jossa esitetään laajemmin, miten Oulua halutaan kehittää tulevina vuosina.

Keskustelussa esille nousivat Oulun monipuoliset asumismahdollisuudet, Oulun yritysmyönteisyyden huomioiminen tonttitarjonnassa ja pitkäjänteinen kehittämistyö.

4. Oulun yliopiston keskustakampuksen hankesuunnitelma

Oman kantani Linnanmaan opiskelijampuksen kehittämiseen voit lukea täältä.

Kokouksessa jätettiin pitkän ja moniulotteisen keskustelun lomassa kolme ponsiesitystä, joista äänestettiin. Alla jätetyt ponnet.

1. "Merkitessään tiedoksi yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto ilmaisee mielipiteenään lisäksi, että Linnanmaata tulisi kehittää yliopiston pääkampuksena uuden Oulun yleiskaavan mukaisesti. Kaupunginvaltuusto ei pidä kaupungin kannalta järkevänä kampuksen hajottamista. Linnanmaalla yliopisto on kiinteä osa alueen korkean teknologian yrityskeskittymää ja ekosysteemiä."

2. "Oulun yliopisto on keskeisin Oulun kaupungin yhteistyökumppani. Oululle on elintärkeää että yliopisto menestyy tulevaisuudessa opiskelijoiden ja työntekijöiden saatavuuden sekä kansainvälisen tutkimuksen tekemisessä. Oulun kaupunki haluaa mahdollistaa yliopiston pitkän aikavälin kiinteistöstrategian toteutumisen."

3. "Merkitessään tiedoksi Oulun yliopiston keskustakampusta koskevan suunnitelman kaupunginvaltuusto lisäksi ilmaisee mielipiteenään, ettei yliopistoa tulisi sijoittaa suunnitellulle paikalle Raksilaan. Oulun kaupunki voisi yhdessä yliopiston kanssa tutkia muita mahdollisia sijainteja, mikäli yliopisto näkee uuden sijainnin järkevämpänä kuin Linnanmaan kampuksen kehittämisen."

Äänestyksissä kannatin vain pontta 1. 

Monissa puheenvuoroissa verrattiin Raksilakampuksen vastustajien ajattelua kaiken uuden vastustamiseen. Se ei kohdallani pidä paikkaansa, enkä usko että monen muunkaan kohdalla. Aiemmin yliopisto ja ammattikorkeakoulu haluttiin saman katon alle synergiaetujen vuoksi Linnanmaalle. Seuraavaksi osa yliopistoa halutaan Raksilaan ja viimeisimmän tiedon mukaan koko yliopisto halutaan keskustaan. Mielestäni tämä on hieman epäloogista ja hankaloittaa myös pitkän tähtäimen kaupunkisuunnittelua infrojen, joukkoliikenteen, kaavoituksen, talouden ja kokonaissuunnittelun kannalta. Vaikka moni perusteleekin yliopiston siirtoa tulevaisuustekona, niin ihmettelen vielä hieman ääneen:

Mistä kukaan tietää, mitä tulevaisuuden ihmiset arvostavat tai haluavat?

Eikö meidän tulisi tehdä päätöksiä myös tätä hetkeä ja nykyisiä kuntalaisia kuunnellen ja heidän parastaan ajatellen?

Miten koko yliopiston siirtäminen muuttaisi tilannetta eriksi kuntalaisen näkökulmasta?

Miten voidaan verrata yliopistoa, eli julkisen sektorin toimijaa ja yksityistä yritystä? Näissähän maksaja on eri. Julkisen sektorin toiminnan maksavat kuntalaiset.

Valtuuston keskustelussa en käyttänyt enää asiasta puheenvuoroa, sillä olen kantani jo useampaan kertaan julkisesti ilmaissut. Mielestäni tällaisissa tilanteissa taito on myös kuunnella. 

Kiitos tässä kohtaa myös valtuustokollegoille keskustelusta! 

5. Laaja hyvinvointikertomus 2022

Esittelyn mukaan Oulu on edelläkävijä hyvinvoinnin edistämisessä monessa asiassa. Kokonaisuudessaan oululaiset voivat varsin hyvin verrattaen muihin suuriin kaupunkeihin. Haasteitakin löytyy. Muun muassa korona ja sen vaikutukset, yksinäisyyden kokemukset ja tyttöjen koettu pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi ja se on suuri ongelma myös koko maan laajuisesti. Raskaampien palveluiden tarve on Oulussa myös kasvanut ja sama ongelma on kansallisestikin havaittavissa. Yksi Oulun haasteista on myös aikainen eläkeikä. Eläkkeelle jäädään aiemmin työkyvyttömyyden takia. Jopa puolet ennenaikaisen eläköitymisen syistä ovat mielenterveydellisiä. Oulun nuoresta keski-iästä huolimatta palveluntarpeen kasvu näkyy jo lähitulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa Ouluun on suunnitteilla uudenlainen toimivampi ja yhtenäisempi hyvinvointiohjelma. Tällä hetkellä erilaisia osittain lakisääteisiä ohjelmia on jopa 8. Hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa, muutokset ovat välttämättömiä ja tässä yksi keino toimivampaan kuntalaisten hyvinvoinnin suunnitteluun ja lisäämiseen Oulussa. Konkreettiset tavoitteet tullaan kirjaamaan talousarvioon, sitä kautta hallintokuntiin ja lopulta käyttösuunnitelmiin.

Asiaan liittyvä keskustelu ja hyvinvointikertomuksen hyväksyminen jätettiin seuraavaan kokoukseen. Palaan asiaan vielä myöhemmin.

6. Loput esityslistan asiat

Listan loput luottamustoimiin ja kaavoitukseen liittyvät asiat käsiteltiin kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti yksimielisesti. 


Olethan yhteydessä, mikäli haluat keskustella jostakin aiheesta tarkemmin! :)