YHTENÄINEN EUROOPPA ON SUOMEN ETU

29.05.2024
EU-vaalien ennakkoäänestys alkaa tänään keskiviikkona. On surullista, että Suomen äänestysprosentti oli edellisissä vaaleissa koko EU:n keskiarvon alapuolella ollen vain 40,8%, vaikka jopa 80% toimialasta riippuen lainsäädännöstämme tulee EU:n tasolta. Kuntien asioistakin jopa 45% juontaa juurensa EU:hun, joten sillä on todella suuri merkitys, miten vaikutamme. 
Euroopan Unioni on tarjonnut suomalaisille monia hyötyjä. Taloudellinen vakaus ja yhteismarkkinat ovat mahdollistaneet tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaan liikkuvuuden maiden välillä, samalla laajentaen markkinoita ja lisäten Suomen vientiä. EU:n jäsenmaana Suomi on päässyt osallistumaan koko Euroopan päätöksentekoon, josta se jäisi muuten pienenä maana paitsi. Kolmantena merkittävä hyötynä EU:n yhteiset ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimet ovat tukeneet jäsenmaiden turvallisuutta, edistäen rauhaa, vakautta, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta kaikkialla maailmassa.
Puhumme paljon siitä, vaikuttaako Suomi EU:ssa tarpeeksi ja oikea-aikaisesti, jotta tulisimme kuulluksi maamme kannalta keskeisissä asioissa. Päätöksenteko EU:ssa on monimutkaista ja käsittelemme eduskunnassa valiokunnissa viikoittain Suomen kantoja eri direktiiveihin ja asetuksiin liittyen. Mielestäni vaikuttavuutta EU:n suuntaan tulee kuitenkin lisätä entisestään. Suomella on avaintavoitteet tulevalle vaalikaudelle ja niiden aktiivinen edistäminen yhteistyössä on olennaista. Strateginen vaikuttaminen ei ainoastaan edistä kansallisia etuja, vaan vahvistaa myös unionia kokonaisuutena.
Kun katsomme tulevaisuuteen, EU-jäsenyys avaa Suomelle paljon mahdollisuuksia. Mielestäni keskeistä olisi vaikuttaa aktiivisemmin talouskasvuun ja innovaatioihin. Suomella on vahva osaamisperusta erityisesti teknologian ja koulutuksen aloilla, ja riittävän EU-rahoituksen avulla kehitystä voidaan edistää entistä tehokkaammin. EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet tarjoavat myös Suomelle mahdollisuuden menestyä vihreän teknologian ja kestävän kehityksen alalla, vauhdittaen samalla talouskasvua. Tässä ajassa tulee olla hereillä myös kokonaisturvallisuuden osalta. Suomen geopoliittisen sijainnin tulisi mielestäni näkyä entistä vahvemmin alueellisen kehittämisen rahoituksessa, infrahankkeissa ja saavutettavuudessa sekä huoltovarmuuskysymyksissä erityisesti pohjoisen osalta. Edellä mainittujen lisäksi Suomen kannalta keskeistä on EU:n toimivat sisämarkkinat, kilpailukyky, osaamisen liikkuvuus sekä EU:n laajenemisaikeet ja sen vaikutukset EU:hun sekä Suomen asemaan. Meidän on pidettävä kiinni myös oikeusvaltioperiaatteen säilymisestä, demokratian toteutumisesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.
EU:n pyrkimysksenä on luoda kestävämpi, kilpailukykyisempi ja oikeudenmukaisempi Eurooppa, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Aika ei ole maailman epävakaasta turvallisuustilanteesta johtuen helppo ja siksi mielestäni yhtenäistä EU:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan. On Suomen ja koko Euroopan etu pystyä yhteistyöhön ja näyttäytyä vahvana sekä yhtenäisenä liittoutumana. On siis väliä, ketkä tekevät työtä EU:ssa sujuvamman arkemme eteen!