VALTUUSTO 6.9.21

07.09.2021

Tässä hieman eilisen valtuustokokouksen asioita...


Esityslistat ja muut materiaalit löytyvät Oulun kaupungin nettisivuilta, mutta alla linkki eilisen kokouksen esityslistaan.

https://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=27260


Kokoustallenteen näet tästä linkistä: 

https://youtu.be/QfwD1xMSyVM?list=PLkcwgUIxt-HlQzW_0p6h16VqGd_9omsvy


Kokouksessa käsiteltiin

-Oulu -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta II/21

-> (Esityslistan liitteessä tarkemmin)

-Tarkastuslautakunnan arviointiraportti 30.6.2021 tilanteesta

->arviointiraportti löytyy esityslistan liitteestä.

-Oulun kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet

->Oulun kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet on päivitetty ajan mukaiseksi. Uusissa päivitetyissä periaatteissa merkittävimmät muutokset liittyvät laina-aikoihin ja korkosuojauksiin. Periaatteisiin on sisällytetty oma kappale vastuullisen sijoittamisen periaatteista. (Tarkemmin esityslistan liitteessä.)

-Perustettavan Oulun kulttuurisäätiön pääomittaminen ja rahoitus

-> Kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun kaupunki säätiön perustajana luovuttaa kulttuurisäätiön perustamisen yhteydessä säätiölle peruspääomaksi 500.000,00 euroa. Peruspääomasta 400 000 euroa maksetaan kh ilman erillissitovuuksia sitovuudelta ja 100 000 euroa konsernihallinnon kulttuuripääkaupunkihankkeen kustannuspaikalta. Kh:n alta maksettava 400 000 euroa edellyttää määrärahan korotusta. Kaupunginvaltuusto päättää, että kh ilman erillissitovuuksia määrärahaa korotetaan 400 000 euroa. Kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun kaupunki hyväksyy 20 miljoonaa euroa kulttuuripääkaupunkitoimintaan vuosille 2021-2027. Rahoitus sisältää myös peruspääomasijoituksen.

-Duaalijohtamisjärjestelmän ja pormestarimallin vertailu

-> Tulee päätettäväksi Helmikuun valtuustoon. Selvitetään vielä talousnäkökulmaa ja kuullaan asiantuntijoita. Ei vielä kannanottoja puolesta tai vastaan.

-Kaavamuutokset

-> Hyväksyttiin esitetyt asemakaavan ja tonttijaon muutokset Aleksanterinkadulle ja Haukiputaan kaupunginosaan.

-Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet (joulukuu 2020-kesäkuu 2021)

-> Käytiin läpi. (Löytyvät esityslistan liitteistä)

-Uudet valtuustoaloitteet

->Kannatin Keskustan esitystä frisbeegolf paikkojen kartoituksesta ja valmistelusta sekä Vihreiden esitystä torialueen kokonaissuunnittelun arkkitehtuurikilpailusta.