VALTUUSTO 6.2.2023

06.02.2023

Valtuuston kokous katsottavissa tästä.

Esityslistaan voit tutustua tästä.

Mikäli haluat kysyä jotakin, niin laita viestiä ja palaan asiaan.


Valtuuston kokouksen alussa oli kyselytunti, jossa aiheena olivat Oulun kaupungin varautuminen eläköitymiseen ja osaavan työvoiman varmistaminen myös tulevaisuudessa. Lyhyesti, kaupungin pitäisi rekrytä hieman ennakoiden, jotta perehdyttäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin ja osaamista pystytään siirtämään. Lisäksi Oulun on erotuttava muista kaupungeista vetovoimaisuudellaan, jotta osaajia muuttaa Ouluun. Tarvitsemme myös tietyille aloille lisää koulutuspaikkoja sekä palkkauksen kuntoon. Oulun inhimillisyys on vahvuus tulevaisuudessa.

Toisen kyselyn aiheena oli SAK-ajan käyttö, joka koskee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja suunnitteluajan käyttöä. Sivistys- ja kulttuurijohtaja painotti mahdollisuutta ottaa johtoon yhteyttä, mikäli ongelmia vielä esiintyy. Kysely oli jo toinen samasta aiheesta tällä valtuustokaudella.

Uusi kaupunginjohtaja Seppo Määttä aloitti tänään työnsä ja hän piti puheen kokouksen alussa. Toivotimme Sepon lämpimästi tervetulleeksi ja toivomme sujuvaa yhteistyötä. Näkymät ovat hyvät ja Seppo vierailee jokaisessa valtuustoryhmässä lähiaikoina tutustuakseen luottamushenkilöihin paremmin.

1. Kaupunginjohtajan johtajasopimus

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutos Maunonkatu 2

Kävimme vilkkaan keskustelun, äänestimme rakennuksen suojelemisesta ja uudisrakentamisesta. Näen itse rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja äänestin suojelun puolesta jo kaupunginhallituksessa. Pysyin samassa kannassa myös tänään. Kannatin lisävalmistelua, jotta korjausrakentamista ja käyttökohteita olisi tarkasteltu tarkemmin. Ymmärrän, että korjaaminen on tällä hetkellä kallista, mutta jos rakennus on ollut 10 vuotta tyhjä, miksi se pitäisi juuri nyt laittaa maan tasalle. Äänestimme, ja tuloksen 49-18 myötä rakennus puretaan ja tehdään uudisrakennus tilalle.

3. Asemakaavan muutos Siilotie 2 ja Aapistie 4

Asiat menivät yksimielisesti läpi.

4. Heinäpään jalkapallostadion

Tarpeelliset selvitykset on tehty ja lähes kokonaan yksityisellä rahalla toteutettu hanke etenee yksimielisesti. Hienoa, että Heinäpäähän saadaan uusi stadion.

5. Välivuokrauksen sijoittuminen Oulun kaupunkiorganisaatiossa

Oulun kaupunki vuokraa asuntoja yksityisiltä asunnon omistajilta ja jälleen vuokraa niitä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kiintiöpakolaisille sekä asunnottomille tai asunnottomuusuhan alla oleville oululaisille. Toimintaa kutsutaan asuntojen välivuokraukseksi.

Asuntojen välivuokraus on aiemmin ollut kaupungilla hyvinvointipalveluiden järjestämää toimintaa. Hyvinvointipalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Pohteeseen, mutta asuntojen välivuokraus jää edelleen kaupungille. Toimintaa koordinoi jatkossa kaupunkiympäristöpalvelut -toimiala. (esityslista)

6. Rakennusjärjestyksen muuttaminen

Oulun kaupungin rakennusjärjestyksen 54 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Muutoksella sujuvoitetaan aurinkopaneeleiden ja -keräimien lupajärjestelmää ja esitetään pieniä täsmennyksiä ilmalämpöpumppujen lupajärjestelmään.

Lue tarkemmin tästä.

7. Määrärahamuutos Linnanmaan uimahalli

Uusi tavoitekustannusarvio on 21,2 miljoonaa. Asia etenee yksimielisesti ja uimahalli tulee saada rakennettua mahdollisimman pian.

8. Takauksen antaminen Oulun Pyrinnölle Kalevan kisojen järjestämiseen Oulussa vuonna 2026

Kaupunginvaltuusto myöntää 120 000 euron omavelkaisen takauksen Suomen Urheiluliitolle järjestämisoikeudesta maksettavan korvauksen suorittamisesta, jos Kalevan kisat 2026 myönnetään Oulun Pyrintö ry:n järjestettäväksi.

9. Omavelkainen takaus Sivakka Oy:lle

Kaupunginvaltuusto päätti 31.10.2022 § 99 omavelkaisen takauksen myöntämisestä Oulun Sivakka Oy:lle. Päätöksen toimeenpanon yhteydessä rahoituslaitos on pyytänyt kaupunkia täydentämään valtuuston päätöstä päätöksen tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Asia päätettiin yksimielisesti.

10. Luottamushenkilöiden erot ja uusien luottamushenkilöiden valinta

11. Kuntalaisaloitteet ja valtuustoaloitteet