VALTUUSTO 4.4.22

05.04.2022

Tästä näet esityslistan. Alla oleelliset ja keskustelua herättäneet aiheet.

1. Valtuuston kyselytunti (kolme kyselyä)

-Oulun kaupungin alustaekosysteemi ja energiayhteisö

-Oulun kaupungin selvitettävä Heinäpään jalkapallostadionin vaikutukset Stora Enson Oy:n toimintaan ja Heinäpään liikennejärjestelyihin

-Keskustan pysäköinti


2. Laaja hyvinvointikertomus 2022

Alla oleva kuva tiivistelmästä on Oulun kaupunginvaltuuston esityslistasta.

Käytin aiheesta puheenvuoron, näet sen tästä (kohdassa 1:47)

"Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja muut kuulijat.

Perehtyessäni hyvinvointikertomuksen sisältöön sekä Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkolinjauksiin löytyi monta yhdyspintaa, joita nyt puheenvuorossani nostan esille erityisesti lasten ja nuorten osalta.

Olen huolissani Hyvinvointikertomuksessa esille nousseesta lasten ja nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista. Kouluterveyskyselyn mukaan 4.-5. luokkalaisten koettu hyvinvointi on laskenut. Tämä tarkoittaa mm. mielialaan liittyvien ongelmien, yksinäisyyden kokemusten ja turvattomuuden tunteen kasvua. Samat asiat näyttäytyvät myös 8. ja 9. luokkalaisten osalta kyselyssä. Nuorten ikäluokassa lisäksi erityinen huoli herää merkittävästi kasvaneesta tyttöjen pahoinvoinnin osuudesta, johon tulisikin mielestäni laatia kohdennettuja toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi mahdollisimman pian.

En voi olla nostamatta esille myös koulujen valtavaa merkitystä osana lasten- ja nuorten turvallista ja mielekästä arkea. Oulu on edelläkävijä monessa asiassa, kuten tunne- ja turvataitokasvatuksessa sekä hyvinvoinnin edistämisessä Liikkuva koulu-ohjelman ja muiden toimenpiteiden osalta. Toivottavasti näiden mallien mahdollistamat toimenpiteet alkavat tuottaa tulosta pidemmällä aikavälillä tulevaisuudessa. Haluan silti nostaa esiin myös seuraavat suoraan lasten ja nuorten arkeen vaikuttavat tekijät, joihin me päättäjinä voimme ja meidän tulisi vaikuttaa.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä koulutus on yksi kunnan suurimmista ja myös tärkeimmistä järjestettävistä tehtävistä. Oulussa jatkuvat säästövelvoitteet Sivistys ja kulttuuripalveluista ja henkilöstöstä ovat suoraan pois lasten arjesta. En usko, että kukaan voi väittää, etteikö suurilla 30 oppilaan ryhmillä, liian avoimilla oppimisympäristöillä tai tuentarpeisten oppilaiden riittämättömällä tukiresurssilla olisi vaikutusta lasten ja nuorten koettuun hyvinvointiin tai pahoinvoinnin lisääntymiseen. Uudessa Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkolinjauksissa nousi esiin monitoimitalot, jotka mahdollistavat yhtenäisen koulupolun ja monipuoliset palvelut saman katon alta. Mielestäni on hyvä, että uudistuksia tehdään ja palveluita parannetaan, mutta näiden välttämättömien palveluverkkotiivistysten myötä on erittäin tärkeää huolehtia lasten ja nuorten turvallisuudesta ja vaivattomuudesta pidempien koulumatkojen osalta. Nuorten osalta palveluverkkolinjauksessa nousi esiin etälukio mahdollisuuden vahvistaminen. Toivon, ettei etämahdollisuutta missään nimessä käytetä säästötoimenpiteenä, sillä korona-aika jo on osoittanut lähiopetuksen merkityksellisyyden nuorten hyvinvoinnin kannalta. Etäopintojen mahdollistaminen osana opintokokonaisuutta on hieno lisämahdollisuus, mutta se ei voi missään nimessä olla säästökeino ja pois nuorten oikeudesta lähiopetukseen ja hyvinvointiin.

Mielestäni meidän tehtävä päättäjinä on mahdollistaa riittävät resurssit ja tuki lasten ja nuorten arkeen myös koulupäivän aikana. Vetoankin teihin arvon kollegat. Vaikka hyvinvointikertomuksen mukaan lapset ja nuoret voivat Oulussa kuutoskaupunkeihin nähden ihan hyvin, niin onko se silti tarpeeksi?

Huomioidaan tulevissa päätöksissä koulujen valtava merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnista puhuttaessa tai säästöjä tehdessä. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen on tulevaisuusteko. Hyvinvoivista nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia.

Kiitos!"


3. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkolinjaukset 2030

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Nostin aiemmassa puheessani esille turvalliset koulumatkat sekä etäopetuksen lisämahdollisuutena, eikä säästötoimena. Monitoimitalot mahdollistavat yhtenäisen koulupolun, turvalliset ja tutut aikuiset, modernit tilaratkaisut ja muut palvelut, kuten mm. nuorisotilat ja kirjaston saman katon alla. Suuremmat yksiköt eivät lisää turvattomuutta tai heikennä oppimista hyvin toteutettuina. Ryhmäkokoihin ja toimiviin oppimisympäristöihin tulee kiinnittää huomiota kokonaisuutta suunniteltaessa.


4. Alueellinen palveluverkkoselvitys Laanilan, Myllyojan, Hiukkavaaran ja Korvensuoran suuralueella

Alla kuva Oulun kaupunginvaltuuston esityslistan päätösesityksestä, jonka mukaisesti päätettiin.

5. Valtuustoaloitteet

Kannatin seuraavia aloitteita

-Varhaiskasvatuksen laatu ja henkilöstön hyvinvointi turvattava

-Rantakadun (Torinranta) katupysäköinnin palauttaminen määräaikaisesti

-Eduskuntavaalien äänestyspaikkojen lisääminen ja demokratian parempi toteutuminen

-Muistomerkin perustaminen Tervahiihdon kunnioittamiseksi


Mikäli haluat keskustella jostakin aiheesta tarkemmin, niin ole yhteydessä. Keskustelen mielelläni! :)