VALTUUSTO 31.10.22

01.11.2022

Valtuuston esityslistaan ja liitteisiin pääset tästä. Videotallenteen voit katsoa kokouksesta halutessasi tästä.

Itsessään kokous oli nopea, eikä listalla ollut juuri keskustelua herättäviä asioita, vaan asiakohdat hyväksyttiin kaupunginhallituksen päätösesitysten mukaisesti. 

Kokouksen alussa oli kyselytunti, jossa eniten keskustelua herätti ateria- ja puhtauspalveluiden aikaisempi ulkoistaminen Compass Group Oy:lle. Toiminnassa ollaan saavutettu toivotut säästöt, mutta palvelun laadunvaihtelut sijaisista ja vaihtuvasta henkilöstöstä johtuen ovat yleisiä. Perehdytykselle olisi suurempi tarve, jotta henkilöstö tietäisi varmasti tehtävänsä ja osaisi hoitaa sen odotetulla tavalla. Keskustelussa nousi valtuutettujen ja yhteydessä olleiden kuntalaisten puolesta monenlaista muutakin kritiikkiä ja useita kysymyksiä, joihin vastaukset voit kuunnella videotallenteelta. Itse kysyin, että miten valtuustosalissa nousseet asiat otetaan huomioon toimintaa kehitettäessä konkreettisesti. Vastaus oli hieman epäselvä ja ongelmatilanteissa voi kuulemma olla yhteydessä palautesivuston kautta. Kehotankin teitä nyt toimimaan niin, mikäli työssänne kohtaatte ateria- ja puhtauspalveluissa ongelmia näiltä osin. Jatkamme asian selvittelyä, sillä haluamme että kaupungin ja CG:n sopimuksessa pysytään ja palvelun laatu voidaan varmistaa. Lisäksi pidämme erittäin tärkeänä työntekijöiden työhyvinvointia, josta kuulemme myös mielellämme palautetta.


1. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023

Tuloveroprosentti 7,86

Kiinteistöveroprosentit

-vakituinen asuinrakennus 0,50

-muu asuinrakennus 0,93

-yleinen kiinteistövero 1,15

-voimalaitos 3,10

-yleishyödyllinen yhteisö 0,16

-rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määritellä erillistä kiinteistöveroprosenttia.


2. Keskusvaalilautakunnan ja kaupunginhallituksen erillissitovuuksien talousarviomuutokset vuodelle 2022

Kuva: Tiivistelmä esityslistan kohdasta 3 s. 9.

3. Yhdyskuntalautakunnan investointien määrärahamuutosesitykset TA 2022

Investoinnit:

-Asuntomessut lisätään 1,8 miljoonaa €.

-Baanaverkko lisätään 550 000 €.

-Kiikelin merikylpylä vähennetään 1,9 miljoonaa €.

-Malpe-hanke vähennetään  600 000 €.

-Maanhankinta vähennetään 5,3 miljoonaa €.


4. Rakennuslautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA2022

Rakennuslautakunnan toimintatuloja lisätään 840 000 €. Toimintakate on muutosten jälkeen 871 000 €.


5. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2022

Kaupunginvaltuusto korotti sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintakatetta 6 200 000 € vuodelle 2022.


Muut asiat koskivat kaavamuutosta, omavelkaisten takausten myöntämistä Oulun Sivakka Oy:lle ja Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen sääntöjen ja kriteerien päivittämistä. Asiat hyväksyttiin kaupunginhallituksen esitysten mukaisesti.


Ole yhteydessä, mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat keskustella jostakin tarkemmin. Iloa marraskuuhun! :)