VALTUUSTOKYSELY: HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI

31.01.2022

Tein 17.1.22 valtuustokyselyn Harrastamisen Suomen mallista ja sain tammikuun valtuuston kyselytunnilla siihen kattavan ja selkeän vastauksen Perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuorelta.

 Suomen harrastamisen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön hanke, jossa pilottikausi oli keväällä 2021. Tuolloin mukana oli 116 kuntaa ja valtakunnallinen avustus 6,4 M€. Lukuvuonna 2021-2022 mukana on jo 235 kuntaa ja avustus yhteensä 17 M€. Pilotin aikana Oulun osuus oli 127 000€ ja nyt 480 000 €. 

Tein kyselyn siksi, koska harrastustoiminnalla on merkittävä vaikutus perheiden arkeen, sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin vahvistaen lapsen osallisuutta, ryhmään kuulumisen tunnetta, kaverisuhteita sekä sosiaalisia taitoja. Lisäksi lapsi saa ohjaajasta yhden turvallisen aikuisen lisää elämäänsä. On myös tutkittu, että lapsuusajan liikunnalla ja aikuisiän mielenterveydellä on yhteys ja ohjattua liikuntaa harrastaneet voivat nuorena aikuisena psyykkisesti paremmin. Mielestäni on erittäin tärkeää että tällainen harrastustoiminta tavoittaisi erityisesti juuri ne lapset ja nuoret, joilta harrastus vielä puuttuu.

Näin merkittävä perheiden hyvinvointiin liittyvä asia ansaitsee huomiota. Kysyin seuraavat kysymykset varmistaakseni toiminnan jatkumisen, juurtumisen ja kehittymisen Oulussa.

1. Onko pilotin kautta onnistuttu tarjoamaan harrastuksia lapsille ja nuorille, joilla ei ole ollut harrastusta ja miten asiaa on seurattu?

2. Millaisia toimia Oulun kaupunki tekee jatkossa suomen harrastamisen mallin kehittämiseksi ja juurruttamiseksi?

3. Miten tulevaisuudessa taataan toiminta eri asuinalueille niin, että harrastusmahdollisuuksia on tasavertaisesti jokaisen alueen lapsille ja nuorille ja että harrastukset tavoittavat juuri ne harrastamattomat lapset ja nuoret?

Lisäkysymyksenä esitin seuraavan:

Onko liikunnan vaikutusten  näkökulmaa jo huomioitu tai ajateltu huomioida harrastustarjontaa koottaessa? Eli onko kaupunki esimerkiksi päättänyt kuinka suuri osuus tarjottavista harrastuksista on liikuntaa ja kuinka paljon on muuta? Vai toteutetaanko harrastuksia sillä perusteella, millaisia ohjaajia löytyy tai mitä lapset toivovat.


Tiivistettynä vastauksesta kävi ilmi, että asia on otettu Oulussa tosissaan ja Harrastamisen aarrearkkua (Oulun malli) kehitetään koko ajan. Harrastevinkkarit toimivat kouluilla tehden ohjaamisen lisäksi etsivää työtä, jotta juuri niitä harrastamattomiakin tavoitettaisiin. Malli on vielä kehitteillä, mutta jo nyt kerhoihin voi ilmoittautua ja saada lisätietoa alla olevasta linkistä. Suosittelen tutustumaan! :)

https://uusi.kuntapalvelut.fi/harrastamisenaarrearkku/fi/