VALTUUSTO 28.11.2022

01.12.2022

Oulun kaupunginvaltuuston talousarviokokous aloitettiin 28.11. ja kokous jatkuu 12.12., jolloin äänestämme muutosesityksistä ja hyväksymme talousarvion 2023 ja -suunnitelman 2024-2025. Kävimme yleiskeskustelun aiheesta, jossa esille nousi erityisesti varhaiskasvatus ja Haukiputaan kaavoitus. Käytin puheenvuoron yhdenvertaisten ja kuntalaisten edunmukaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen puolesta. Voit katsoa puheen listan lopusta.

Esityslistaan pääset tästä.

Kokouksen tallenteen voit katsoa tästä.


1. Konsernijohtajan energiainfo 

Katso suoraan tästä


2. Uusien luottamushenkilöiden valinta Kokoomuksen osalta eri toimielimiin.


3. Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta 3/22

Tiedoksimerkittävä asia. Tutustu tiivistelmään tästä.


4. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden ja investointien määrärahamuutosesitykset talousarvioon 2022

- Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä käyttötalouden toimintatuloja lisätään 8 300 000 euroa ja toimintamenoja lisätään 3 600 000 euroa.  Muutoksen jälkeen valtuustositova toimintakate on 25 492 000 euroa.

- Maanhankinnan luovutustuloja lisätään 4 900 000 euroa. Muutoksen jälkeen maanhankinnan luovutustulot ovat 19 900 000 euroa.

Perustelut, toimintatulot:
Yhdyskuntalautakunta ilman joukkoliikennettä käyttötalouden myyntivoitot ylittävät talousarvion 8,9 milj. €:

- Sote kiinteistöt 7,9 milj. €

- Turvakampus kaupat 1 milj. €.

Kertaluontoisista eristä johtuen vuokratulot ylittävät talousarvion 0,5 milj. €. Maankäyttö ja kehittämiskorvaukset alittavat talousarvion 1,1 milj. €, asemakaavoja ei ole vahvistunut.

Perustelut, toimintamenot:
Henkilöstömenot alittavat talousarvion 0,8 milj. €. Alitukseen vaikuttavat rekrytointiprosessien viiveistä johtuneet henkilöstöresurssivajeet ja palkattomat poissaolot. Rakennusten purkukustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion 1,0 milj. €. Oulun Energialle maksettavista kaukolämpöputkistojen siirroista Linnanmaan Nokian ja Asuntomessualueella johtuen muut kulut ylittävät talousarvion 1,0 M€. Katujen ja pyöräteiden päällysteiden asfalttipintaukset lisäävät menoja 1,5 milj. €. Lisäksi suunnitteluraha ylittää käyttötalouden talousarvion 0,9 milj. €.

Asiakirjaliite kokonaisuudessaan täällä.


5. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2022

-Investointimenojen määrärahaa pienennetään 5 504 000 euroa.

Valtuustositova investointimenojen määräraha muutoksen jälkeen on 12 730 000 euroa.

- Liikeylijäämää pienennetään 883 000 euroa. Valtuustositova liikeylijäämä muutoksen jälkeen on 9 537 000 euroa.

Perustelut:  Kuluvalle vuodelle suunniteltuja investointeja siirtyy vuodelle 2023 (mm. Hintan puhdistamon laajennus, Taskilan kuivaamorakennuksen muutokset). Lisäksi verkostopuolella uuden huuhteluauton toimitus viivästyy sekä Puolivälinkankaan vesitornin korjaus supistuu kuluvan vuoden osalta.

Perustelut: Inflaation aiheuttama yleinen hintojen nousu sekä polttoaineisiin sidoksissa olevien kemikaalien ja palveluiden hinnan nousu, josta on aiheutumassa 0,7 milj. euron liiketoimintakulujen kasvu talousarvioon nähden. Myös suunnitelman mukaiset poistot ovat toteumassa 0,3 milj. euroa talousarviota suurempina.


6. Verojen ja valtionosuuksien sekä rahoituserien määrärahamuutokset talousarvioon 2022

- Verotulojen sitovuus muutetaan 952,9 milj. euroon ja valtionosuuksien sitovuus 343,0 milj. euroon

- Muiden rahoitustuottojen sitovuus muutetaan 13,0 milj. euroon

- Korkokulujen sitovuus muutetaan 9,4 milj. euroon

- Muiden rahoituskulujen sitovuus muutetaan 6,0 milj. euroon

Verotulojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvion n. 41,8 milj. eurolla, jonka jälkeen verotuloarvio vuoden 2022 lopussa on n. 952,9 milj. euroa. Kunnallisverojen arvioidaan ylittyvän n. 8,9 milj. eurolla, yhteisöverojen n. 27,4 milj. eurolla ja kiinteistöverojen n. 5,5 milj. eurolla. Syyskuun veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 19.9. julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021.Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron tilityksissä.

Koko liitteen löydät täältä.


7. Henkilöstön liikkeenluovutus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelukseen ja henkilöstön siirtosopimus

Oulun kaupungilta hyvinvointialueiden palvelukseen on siirtymässä hyvinvointipalveluiden henkilöstö, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen henkilöstö, oppilashuollon kuraattorit ja koulupsykologit sekä tuki-palveluhenkilöstöä Oulun Digi - liikelaitoksesta, Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksesta, konsernihallinnosta sekä Yhdyskunta- ja ympäristö-palveluista. Tämän hetken tilanteen mukaan vakinaista ja määräaikaista henkilöstöä on siirtymässä yhteensä 3 678. Lukumäärä ja henkilöstö tarkentuu siirtohetkeen saakka. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- ja virka-suhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Koko liite täällä.


8. Keskustelu talousarviosta 2023 ja taloussuunnitelmasta 24-25

Puheenvuoroni voit katsoa alta.

https://www.tiktok.com/@hiltunenpia/video/7171163146642590981?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7172170381951436294


Vuoden viimeinen kokous on 12.12. 

Olethan yhteydessä, mikäli jokin asia herättää kysymyksiä. Mukavaa joulun odotusta!