VALTUUSTO 27.2.2023

01.03.2023

Maanantain valtuuston tallenteen näet täältä.

Esityslistaan pääset tästä.

Kokonaisuudessaan kokous oli melko yksimielinen, eikä suurempia keskusteluja syntynyt. Jätin kaksi valtuustoaloitetta ja niihin voit tutustua tekstin lopussa.

1. Infona Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi 2026. 

Asiat etenevät ja yhteistyö koko alueen kuntien kesken on laajaa. Toivottavasti hanke tavoittaa sekä asukkaat mutta myös turistit toivotulla tavalla ja kulttuurin asema koko alueella kasvaa pysyvästi.

2. Taloustiedonanto

Ennakkotietona Oulun kaupungin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2022 kertoo toimintakatteen toteutuneen 148milj.€ parempana kuin talousarviossa. Tähän vaikutti sote-kiinteistöjen myynnin 129 M€ myyntivoitto. Verotulot olivat alkuperäiseen talousarvioon nähden 44milj.€ paremmat ja muutettuun arvioon nähden 2milj.€ paremmat. Tilikauden ylijäämä 164milj.€  ja ylimääräiset lainalyhennykset 75 M€.

3. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle

Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt 3.4.2017 § 56 omavelkaisen takauksen myöntämisestä Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle Oulun kaupungin omistusosuuden ollessa tuolloin 70 %. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden ateriatuotannon osuus Oulun Tuotantokeittiö Oy:n tuotannosta siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Muutoksen jälkeen Oulun kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja hyvinvointialue 40 %. Omavelkainen takaus päätetään muuttuneen omistusosuuden mukaiseksi.

4. Oulun Innovaatioallianssihankkeiden lisärahoitus vuosina 2023 – 2025 ja kaupunginhallituksen kehittämissalkut- sitovuuden talousarviomuutos 2023

Aiheesta voit lukea tarkemmin yllä olevasta linkistä. Valtuusto päätti, että kehittämisrahaston Oulun Innovaatioallianssin varauksen lisäksi kaupunginhallituksen kehittämissalkkujen sitovuudelle varataan Oulun Innovaatioallianssin hankkeiden osarahoitukseen 2,0 milj. euroa/vuosi vuosille 2023-2025, yhteensä 6,0 milj. euroa. Kaupunginhallituksen kehittämissalkut-sitovuuden vuoden 2023 talousarvion toimintamenoja lisätään 2,0 milj. euroa. Valtuustositova toimintakate on muutoksen jälkeen -3,12 milj. euroa. Kaupungin rahoitusosuus yksittäiselle hankkeelle on maksimissaan 10% kokonaiskustannusarviosta. Kaupungin rahoitusosuudesta päättää kaupunginhallitus hankkeittain. Päärahoittajan myönteinen rahoituspäätös on edellytys kaupungin rahoitukselle. 

5. Asemakaavan muutos ja tonttijako 564-2449, Kaakkurin kaupunginosa (Kaakkurin Lidl, Nokkapuisto)

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueelle Lidlin päivittäistavaramyymälän sijoittaminen.

6. Uusien jäsenten valintoja lautakuntiin ja entisten jäsenten erojen myöntäminen.

7. Valtuustoaloitteet:

 ALOITE 1

Esitän, että Oulun kaupunki järjestää yhteistyössä Oulun luokanopettajat ry:n kanssa 5.-luokkalaisille vuosittain itsenäisyyspäivän vastaanoton osana kulttuuri/perinnekasvatusta.

Perustelut:

"Aito ja kestävä kulttuuri-ilmastonmuutos alkaa lapsista ja nuorista", "Lapset ja nuoret ovat kulttuuri-ilmastonmuutoksen keskiössä". Näin julistetaan kulttuuripääkaupungin hakukirjassa useammassakin kohdassa hieman eri sanoin. On ilahduttavaa, että lapset ja nuoret huomioidaan eri vaiheissa kulttuuripääkaupunkihanketta ja Oulun luokanopettajat haluavat ehdottomasti olla tekemässä yhteistyötä luokanopettajien edustajina sekä koulumaailman ja koulutuksen asiantuntijoina. (Ote Oulun luokanopettajat ry:n lähettämästä kirjeestä hallinnolle)

Vuodesta 1957 lähtien Oulussa on julkaistu Oulun opettajien ammattiyhdistyksen toimesta Oulun alakoululaisten kevätlehti Oulun koulun kohinaa. Lehden sivuilla on lähes jokaisesta Oulun alakoulusta lasten kirjoituksia, kuvia heidän tekemistään kuvataidetöistä sekä kuvia koulujen tapahtumista lukuvuoden varrelta. Lehteä painetaan ja myydään vuosittain 12 000–15 000 ja se ilmestyy huhtikuussa. Oppilaat myyvät lehteä 8 euron hintaan ja saavat siitä myyntipalkkion 2 euroa. Osallisuuden ja kulttuurin lisäksi lehden myynti tukee myös yrittäjyyskasvatusta, joka on osa Oulun kaupunkistrategiaa. Lehden tuotosta osa jaetaan oppilaille stipendeinä ja osalla on mahdollistettu Oulun kaupungin kanssa yhteistyössä oululaisten 5.-luokkien tutustumiskäynti Kierikkikeskukseen. Oulun luokanopettajat ovat osallistuneet Kierikin kustannuksiin vuosittain 7000€:lla.

Tulevaisuudessa Kierikki-vierailu on kuitenkin osa Luuppi-reittiä, joka tarkoittaa rahoitusta Oulun kaupungin budjetista ja näin ollen muutosta lehden tuoton jakamiseen oppilaiden hyväksi. Lehden myynti ja säilyttäminen on merkittävä historiallinen kulttuuriteko lasten, nuorten ja koulujen yhteistyönä, eikä sitä tule päästää kuihtumaan kasaan.

Koska yhteistyö ei enää Kierikin osalta onnistu, esitän Oulun luokanopettajien hallituksen tuella seuraavaa:

Oulun kaupunki järjestäisi yhteistyössä Oulun luokanopettajat ry:n kanssa vuosittain itsenäisyyspäivän vastaanoton Oulun koulujen 5.-luokkalaisille. Tapahtuman tarkoituksena olisi kulttuurikasvatuksellisesti opettaa juhlakäyttäytymistä ja ennen kaikkea arvostusta itsenäistä Suomea kohtaan. Tilaisuus järjestettäisiin kaupungintalolla ja tarjolla olisi esim. pientä purtavaa, musiikkiesitys ja juhlapuhe kaupungin puolesta. 


ALOITE 2

 Esitän, että Oulu-kyltin kirjaimet maalataan Oulun brändiväreillä, eikä jätetä ekobetonin värisiksi.

Perustelut:

Oulu-kirjaimet keskeisellä paikalla on osa Oulun brändiä. Sekä paikalliset, että muualta tulleet turistit käyvät varmasti mielellään ottamassa kuvia veistoksen kanssa, mikäli se sopii kuvattavaksi ja näyttää hyvältä. Meillä täällä Oulussa on monta kuukautta vuodesta talvi, jolloin vaaleat kirjaimet hukkuvat lumeen, eikä niistä juuri ole iloa. Mikäli kirjaimet olisivat Oulun brändiväreillä maalatut (esim. pinkillä ja sinisellä) veistoksen kanssa tulisi kivoja huomiota herättäviä kuvia talviaikanakin. Jokainen somessa jaettu kuvahan on ilmaista mainosta Oululle ja siksi mielestäni meidän kannattaisi panostaa kirjaimiin vuodenajat ja visuaalisuus tarkasti huomioiden. 


Aurinkoisia kevätpäiviä! Palataan asiaan ja kysykää, mikäli haluatte tarkennuksia.