VALTUUSTO 24.4.2023

25.04.2023

Tästä valtuuston esityslistaan.

Tästä näet videotallenteen kokouksesta.


Kokouksen alussa muistettiin uusia kansanedustajia, jonka jälkeen menimme listan asioihin. Lämmin kiitos vielä luottamuksestanne toimia kansanedustajana. Tulen jatkamaan Oulun kaupunginvaltuustossa ja blogi jatkuu entiseen tapaan. Myös muista aiheista on toki odotettavissa sisältöä tulevaisuudessa.

1. Oulu-konsernin talouden vuosiseuranta 1/4

Asia merkittiin tiedoksi.

Vuoden 2023 talousarvio muodostuu hallintokuntien syöttämien käyttösuunnitelmien pohjalta ja noudattaa valtuuston hyväksymää talousarviota. Oulun kaupungin maaliskuun 2023 tulos oli 81,2 milj. euroa ylijäämäinen. Toimintakatteen eli nettomenojen toteuma oli edellisvuoden maaliskuun toteumaa noin 159,2 milj. euroa parempi. Maaliskuun toimintatulot toteutuivat 11,7 milj. euroa ja toimintamenot 170,8 milj. euroa edellistä vuotta pienempinä. Maaliskuun toteutunut vuosikate 102,1 milj. euroa oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa noin 31,2 milj. euroa parempi. Vuosikatteen edellisvuotta parempi toteuma perustuu toimintamenojen (170,8 milj. euroa) alhaisempaan kertymään. Tutustu tarkemmin tästä.

2. Oulun kaupungin tytäryhteisöraportin voit lukea tästä. Asia merkittiin tiedoksi.

3. Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteuma 2022

Ympäristöohjelman painopisteet ovat

- kasvamme kestävästi

-toimimme resurssiviisaasti

-luonto on voimavaramme

-edistämme ympäristövastuullisuutta

Keskeiset toimenpiteet ja mittareiden seurantatiedot raportoidaan teemojen mukaisesti. Ympäristöohjelman toimenpideseuranta on erittäin selkeä ja voit tutustua siihen tarkemmin täältä halutessasi. 

4. Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2023-2025

Katso täältä. Mielestäni suunnitelma on erittäin hyvin tehty ja kattaa monipuolisesti eri ikäluokat ja toimenpidesuunnitelmat. Suunnitelmaa työstetään jatkuvasti ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Mielestäni on tärkeää luoda hyvä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa, jotta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Oulu on toiminut esimerkillisesti kunnalle jäävän ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin edistämisen osalta. Nyt kun suunnitelma on laadittu, niin voimme toivoa laadukasta toteutusta.

5. Uusien luottamushenkilöiden valinnat lautakuntiin ja valtuustoaloitteet.

Aurinkoista vappua! Tavataan 1.5. Rotuaarilla vappupuheen merkeissä! :)