VALTUUSTO 23.5.2022

27.05.2022

Maanantaina Oulun kaupungin valtuustossa esillä olivat paljon lasten ja nuorten asiat. Listalla oli Oulu-konsernin talouden seuranta tammi-maaliskuu, Oulun kaupungin ja Oulu-konsernin tilinpäätös 2021, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022, sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2021, Oulun Digi -liikelaitoksen hallintomuodon muuttaminen, äänestysaluejaon muuttaminen vuodelle 2023 sekä muutama kaavamuutos (Äimärautio, Perävainio ja Ruskonselkä). Lisäksi alkuun saatiin vastauksia valtuustokyselyihin ja lopuksi luettiin valtuustoaloitteet tuttuun tapaan.

Esityslistaan pääset tästä.


Kyselytunnilla saimme vastauksia seuraaviin kyselyihin:

-Oulun kaupunki ja suunnitteluvaraukset

-Määräaikaisten työsuhteiden ketjuttaminen Oulussa

-Koulupsykologipalvelut


Arviointikertomus 2021. Lue tästä.

Otin kantaa arviointikertomuksessa esitettyihin epäkohtiin lasten ja nuorten osalta. Alla puheenvuoroni aiheesta:

"Arvoisa puheenjohtaja ja valtuustokollegat sekä muut kuulijat.

Kiitos valmistelijoille. Lukiessani vuoden 2021 arviointikertomusta kiinnitin erityistä huomiota lasten ja nuorten asioihin. Oli erittäin ikävää lukea, että muun muassa Unicefin lapsiystävällinen kunta- toimintamallin mukaiset toimet eivät pääosin toteutuneet, kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus samanikäisestä väestöstä kasvoi, lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevän työn varhaisen puuttumisen mittarit jäivät toteutumatta ja lapset puheeksi -keskustelujen määrä laski sekä kouluterveyskyselyn mukaan lasten ja nuorten koettu hyvinvointi heikentyi ja erityisesti tytöt voivat huonosti.

Toki arviointikertomuksen mukaan Oulu on onnistunut myös monissa asioissa. mm. Oulun elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus ovat mittareiden mukaan kasvussa, kulttuuripääkaupunkihanke etenee suunnitellusti ja pitovoiman osalta onnistumisia on kehityskohteiden lisäksi nähtävissä. Monista asioista voidaan siis olla ylpeitä, mutta paljon on kehitettävääkin.

Palatakseni lapsiin ja nuoriin, haluan muistuttaa että he ovat meidän tulevaisuutemme tekijät. Jos ja kun lapset ja nuoret voivat huonosti, emmekä saa toteutettua heille kohdistuvia palveluita kiitettävästi, on se tulos nähtävissä tulevaisuudessa vielä rajumpana. Huolestuttavaa on myös se, että ovatko pahoinvoivat lapset ja nuoret työiässä kykeneviä työhön vai kasvaako tämän asian myötä myös työttömyys luvut. Monessa yhteydessä todetaan koronan vaikuttaneen rajusti perheiden arkeen, kuten onkin, mutta siltikään emme voi syyttää koronaa pelkästään lasten ja nuorten pahoinvoinnista. Meidän tehtävänämme on mahdollistaa riittävät resurssit oululaisille turvalliseen, viihtyisään ja hyvään elämään. Mielestäni erityisesti hyvinvointialueuudistuksen myötä meidän on katsottava lasten ja nuorten sekä sitä kautta perheiden palvelutarpeita monipuolisesti ja lisättävä ennaltaehkäiseviä toimia tulevaisuuden laajan hyvinvoinnin edistämiseksi. Arviointikertomuksen mukaan tarkastuslautakunta ilmaisee myös huolensa nuorten (18-29 vuotiaiden) yksinäisyyden tunteneiden määrän kasvusta ja samalla myös työttömyyden ja yksinäisyyden sekä terveydentilan yhteydestä. Mielestäni asia on meidän jokaisen yhteinen ja siihen tulee suhtautua vakavasti. Toivon, että pystymme tulevaisuudessa muuttamaan toteutumattomat toimenpiteet toteutuneiksi ja edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia lisäämällä tarvittaviin palveluihin resursseja riittävästi."

Samaista aihetta jatkettiin myös tulevaan katsoen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa 2022. Ohjelma oli päivitys edellisestä, sillä hyvinvointialueiden aloittaessa 2023, ohjelmat tehdään uusiksi yhteistyössä hyvinvointialueen ja kaupungin kesken. Itse kaipaan hyvinvointiohjelmaan kirjauksia siitä, miten saadaan nykyiset, esim. arviointikertomuksessa arvioidut epäkohdat korjattua. Lisäksi olen vahvasti sitä mieltä, ettei pelkkä kirjaaminen edistä hyvinvointia, vaan resursseja täytyy lisätä tarvittaviin palveluihin kuten mielenterveyspalveluihin. Lisäksi kouluruoka on yksi tärkeimmistä lasten- ja nuorten hyvinvointiin vaikuttava tekijä arjessa ja siihen tulisi panostaa enemmän. Kouluterveyskyselyn mukaan lapset ja nuoret eivät syö riittävästi tai ollenkaan ja tämä ilmiö on huolestuttava. Toisaalta, opettajana kouluruokaa syövänä tiedän millaista se on ja en oikeastaan ihmettele ettei se maistu. Siksi haluan, että tulevaisuudessa sitä parannetaan kohderyhmälle paremmin maistuvaksi.

En tässä kohtaa avaa tarkemmin muita käsittelyssä olleita asioita, mutta mikäli haluat kysyä tai keskustella jostakin aiheesta tarkemmin, niin olethan yhteydessä! :)


Alla jättämäni valtuustoaloitteet:

Lisää hyötykasveja Oulun kaupungin uusille viheralueille

Viheralueita suunniteltaessa tulisi huomioida vahvemmin istutusten monipuolisuus hyötykasveja lisäten. Esimerkiksi hedelmäpuut ja marjapensaat toisivat iloa ja hyötyä alueiden asukkaille ja muille kävijöille. Mallia voisi ottaa Jyväskylästä, joka on asiassa edelläkävijä. Siellä vuonna 2002 perustetussa avoimessa omena- ja marjatarhassa kasvaa 550 omenapuuta. Alue on keskeisellä paikalla suositun ulkoilureitin varrella ja leikkipuiston läheisyydessä. Jyväskylän kaupungin ylläpitohortonomin mukaan väitteet hyötykasvien ja niiden hoidon haastavuudesta ja kalleudesta tai tuholaisalttiudesta eivät pidä paikkaansa. Hänen mukaansa ilkivaltakin on vähäistä kun ihmisiä pyritään osallistamaan suunnitteluun. Esitän, että Oulun kaupungin uusille viheralueille istutetaan jatkossa enemmän hyötykasveja. 

Oulun kaupungin sijaisrekisterin päivittäminen nykyaikaan uudella sovelluksella

Esitän, että Oulun kaupunki luo puhelimella toimivan sovelluksen, jonka kautta työnantajat voivat helposti laittaa lyhyet sijaisuudet auki, jolloin opiskelijat ja töitä etsivät voivat ilmoittautua sijaisuuteen varaamalla tehtävän.

Tällä hetkellä esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella on vaikea löytää sijaisia ja se vie suunnattomasti tehokasta työaikaa muilta tehtäviltä. Tiedämme, että opiskelijoita on vaikea saada pysymään Oulussa opintojen päätyttyä. Mikäli heidät saataisiin sujuvasti osaksi työelämää jo opiskeluvaiheessa, Ouluun jääminenkin voisi olla todennäköisempää. Sovellus esiteltäisiin opiskelijoille jo opintojen alussa ja sen toimialakattavuutta voitaisiin laajentaa tarpeen mukaan. Sijaissovellus loisi myös tasavertaisuutta työnhakuun, sillä jokainen tehtävään soveltuva voisi varata töitä sovelluksen kautta. Tällaisia toimivia sovelluksia on jo käytössä yksityisellä puolella ja ne tuovat joustavuutta tämän päivän työelämään sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta. 

Sähköautoilun tukeminen kaupungin työpaikoilla

Esitän, että Oulun kaupunki laajentaa kaupungin työpaikoilla olevien sähkötolppien käyttöaikaa talvikaudesta (marraskuu-maaliskuu) ympärivuotiseksi ja tukee näin sähköllä ajamista. Muilta kuukausilta perittäisi käyttömaksu talvikauden tapaan, mutta työntekijä voisi valita latausmahdollisuuden näin myös muulle ajalle. Tällä olisi positiivista vaikutusta työntekijän arkeen ja samalla se tukisi hiilineutraalius 2035 tavoitetta.

Vuoden 2021 alusta voimaan tullut väliaikainen lakimuutos mahdollistaa työnantajalle mahdollisuuden tarjota sähköauton lataus työntekijälle ilman siitä syntyvää verotettavaa tuloa. Väliaikainen lakimuutos on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.