VALTUUSTO 12.9.2022

12.09.2022

Valtuuston tallenteen löydät täältä:
https://www.ouka.fi/oulu/oulu-tietoa/valtuuston-kokousten-videotallenteet

Esityslistan ja pöytäkirjan löydät täältä:
https://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=30413


1. Kyselytunti ”Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskunnassa”
Kyseessä on hyvinvointialueuudistus, joka aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2023 alussa. Kunnille jää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Johtajien esityksen mukaan Oulussa on useita hyvinvointia edistäviä suunnitelmia, joita on tarkoitus yhdistää vielä paremmin arjessa toimivaksi kokonaisuudeksi.
Hyvinvoinnin edistämisellä on merkittävät taloudelliset hyödyt kuntalaisten arjen toimivuuden lisäksi. Vaikka kunnalla on terveyden edistämisen tehtävä, on syytä muistaa myös jokaisen kuntalaisen oma vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestään.
Esitin valtuustokyselyyn lisäkysymyksen, jossa pyysin kriteerejä Lapset puheeksi-menetelmän toimivuudesta ja arviointikriteereistä. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden johtaja Penttilä vastasi, että kriteerit perustuvat tutkimukseen ja aiemmin tehtyyn linjaukseen, mutta totesi samalla, että menetelmän toimivuutta olisi syytä tarkastella arjen toimivuuden ja hyötyjen kannalta.


2. Oulu -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta II/2022
 Tutustu selkeään talousjohtajan yhteenvetoon tästä:
 https://asiakirjat.ouka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=2305276

3. Tarkastuslautakunnan arviointiraportti ja arviointikertomuksen 2021 kannanotot 
Arviointikertomuksen tiivistelmään pääset tästä: 
https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/arviointikertomus-2021</p>

4.  Kaupunginjohtajan virka
Edellinen määräaikainen kuusivuotiskausi päättyy 1.4.23 ja virka laitetaan määräaikaisena julkiseen hakuun. Kriteerit ovat samat kuin aiemmin ja niihin voit tutustua esityslistasta.


5. Uusi varajäsen rakennuslautakuntaan
6. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteet
7. kokousaikataulumuutos