TYÖELÄMÄ TARVITSEE OSAAJIA TULEVAISUUDESSAKIN (Kaleva 7.6.23)

07.06.2023

Suomen työllisyysaste on ollut ennätyksellisen korkealla pidemmän aikaa. Työllisyyden trendiluvussa on ollut viime kuukausina lievää laskua, mutta kaiken kaikkiaan työllisyyden kehitys koronan jälkeen on ollut nousujohteista. Luvut viittaavat siihen, että talouden vahva kasvu yhdessä pohjoismaisen työllisyysmallin kanssa on vaikuttanut työllisyyteen positiivisesti.

Pohjois-Pohjanmaalla työllisyyden kasvu on ollut heikompaa kuin keskimäärin muissa maakunnissa, ja alueen nuorisotyöttömyys on edelleen kuusikkokaupunkien korkein. Nuorten pitkittyneen työttömyyden taustalla on usein monia syitä, kuten vahva henkilökohtaisen palvelun tarve, puutteellinen tai työmarkkinoille kelpaamaton ammatillinen osaaminen sekä työkokemuksen puute. Myöskään lisääntynyt pahoinvointi ja ruuhkat mielenterveyspalveluissa eivät edistä työllisyystilannetta.

Nuorisotyöttömyyden saaminen laskuun olisi sekä Oulun kaupungin että koko alueen kannalta erityisen tärkeää. Työn löytäminen ilman riittävää koulutusta ja kokemusta on haastavaa, ja siksi viime hallituskaudella tehty oppivelvollisuuden laajentaminen sekä toisen asteen maksuttomuus ovat tärkeitä työllisyystoimia nuorten tulevaisuutta ajatellen. Hyvien perustaitojen lisäksi tarvitaan riittävät työelämäntaidot, jossa muun muassa ammatillisen koulutuksen merkitys korostuu. Tulemme tarvitsemaan koulutuspanostuksia myös tulevaisuudessa ja väläytykset leikkauksista koulutukseen eivät ole sivistys- eivätkä työllisyystoimia.

Viime hallituskaudella aloitetun TE24-nimellä kulkevan uudistuksen tavoite on vastata kohtaanto-ongelmaan alueellisesti ja mahdollistaa yksilöllisempää palvelua yrityksille ja työnhakijoille. Tilanne ei ole kunnille helppo valmistelun ja toteutuksen osalta, mutta uudistukselle soisi kuitenkin myötätuulta, sillä Pohjois-Pohjanmaan alueen työllisyyden kasvuun on syytä panostaa myös nuorten tarpeet huomioiden.

Näin kesän kynnyksellä nuorten kesätöihin kannustaminen on myös oleellista työllisyydenhoitoa. Kesätyö on monesti helpoin reitti työelämään ja opettaa työntekoon. Työnantajilla on myös hyvä mahdollisuus opettaa kesätöissä oleville nuorille toimintamalleja ja osoittaa arvostusta nuoren tekemää työtä kohtaan. Usein hyvä asenne tarttuu myös työntekijään.

Tämän päivän nuorten trendi on työelämässä sitoutumattomuus. Työ nähdään projektina, johon ei ole ajatusta sitoutua vuosikausiksi, vaan haetaan vaihtelua. Muuttuva työelämä tuleekin haastamaan tulevaisuudessa entisestään. Miten löytää osaavia sitoutuneita tekijöitä, ja miten saada jokainen työkykyinen löytämään myös paikkansa työelämästä. Tulevaisuuden tekijöistä on huolehdittava nyt panostamalla kannustavaan työelämään, yksilön hyvinvointiin, tarvittavaan osaamiseen ja toimiviin työllisyyspalveluihin.