TOIVEENA TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ KESKUSTA

28.03.2022

Kirjoitin mielipiteen Valkean alueen kehittämisestä. Teksti on julkaistu Kalevassa 27.3.2022. Väärinymmärryksiltä välttymiseksi tarkennettakoon, että en missään nimessä toivo kadun sulkemista tai kenenkään pois häätämistä. Jokaisella on on oikeus asioida ja olla, mutta mielestäni nuorilla olisi oikeus muuhunkin kuin kauppakeskuksen käytävän lattioihin ja siksi halusin nostaa aihetta esiin. Jokaisella on myös oikeus kokemiinsa tunteisiin ja koska ihmisiltä tulee viestiä turvattomuuden tunteesta Valkeassa asioidessa, myös se on hyväksyttävää ja otettava huomioon. Tekstin olisi siis tarkoitus herätellä ajatuksia, että voisiko Oulun keskustaa ja sen ydintä eli Valkeaa kehittää oululaisia vielä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

Valtuustoryhmässämme kirjoitus herätti keskustelua ja päätimme, että järjestämme tapaamisen etsivän nuorisotyön toimijoiden kanssa, jotta kuulemme näkökulmia sieltäkin suunnalta.


Toiveena turvallinen ja viihtyisä keskusta

Oulun yksi tavoite on olla yritysmyönteisin kunta. Lisäksi haluamme kehittää ja elävöittää keskustaa, parantaa Oulun veto- ja pitovoimaa, saada lisää yrityksiä keskustaan ja lisätä sen viihtyisyyttä ja puoleensavetävyyttä, jonne ihmisten on mukava ja helppo tulla asioille. Lisäksi olemme lapsiystävällinen kunta, jota ei tule tässäkään asiassa sivuuttaa.

Kauppakeskus Valkean käytävät kesäkatuineen nousevat vuodesta toiseen säännöllisesti keskusteluissa esille. Epäsiistiä, turvatonta...

Mielestäni Valkean käytävillä ja erityisesti alakerran kesäkadulla toiminta ei ole alussa mainitsemieni tavoitteiden mukaista. Oletteko huomanneet, miten käytävän reunat täyttyvät erilaisista, myös tappelevista ja huutelevista porukoista? Heti ulko-ovien pielestä useat ovat löytäneet tupakkapaikat ja oikeastaan kellonajasta riippumatta sekä ulkona että sisällä, penkeillä, lavan reunalla ja seinien vierustoilla on ihmisiä oleskelemassa. Käytöksestä ja olemuksesta päätellen kaikki eivät ehkä myöskään ole selvin päin.

Valkean v. 2008 teettämän kyselyn mukaan oululaiset halusivat kauppakeskuksesta mm. rentoutumis- ja kohtaamispaikan, oululaisten olohuoneen. Mielestäni suunnittelu on vielä kesken. Haluammeko, että Oulun keskustan olohuone näyttää nykyisen kaltaiselta? Minun ja monen muun mielestä emme. Moni oululainen kaipaa siistiä ja viihtyisää kauppakeskusta. Viihtyisyyttä ja turvallisuutta voisi lisätä useammat kahvilat kesäkadun reunoilla tai muut palvelut tyhjien oleskelutilojen paikalla. Myös uloskäyntien siistiyteen moni toivoo huomion kiinnittämistä, sillä epäsiisti edusta saa usein kiertämään esimerkiksi Rotuaarin kautta. Uskon, että tällaiset mielikuvat Oulun keskustan kauppakeskuksesta eivät lisää kävijöitä. Monille on mieluisampaa käydä hoitamassa asiat muissa lähialueiden kauppakeskuksissa, joissa samanlaisia ilmiöitä ei ole nähtävissä. Uskon myös, että lisäämällä Kesäkadun ja kauppakeskuksen turvallisuutta ja viihtyisyyttä, tuemme yritysmyönteisyyttä, lisäämme veto- ja pitovoimaa sekä huolehdimme nuorisostamme paremmin.

Mielestäni on huolestuttavaa nähdä erityisesti nuorten viettävän aikaa Valkean käytävillä. Uutisoinnin mukaan myös huumekauppa on löytänyt kauppakeskukseen. Jos ja kun nuoret kaipaavat yhteisöllisiä tiloja vapaaseen oleskeluun, niin olisiko meillä mahdollisuus kaupunkina tukea nuoria tässä asiassa vielä nykyistä tehokkaammin? Meidän tehtävä aikuisina on tukea, kasvattaa ja ennen kaikkea laittaa rajat nuorille. Nykyinen Valkean käytävien toimintakulttuuri ei ole tällaisenaan kenenkään etu -ei nuorten, yrittäjien eikä muidenkaan asiakkaiden.