OULUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ -NYKYINEN DUAALIMALLI VAI PORMESTARI?

12.02.2022

Seuraavassa valtuustossa (28.2.) päätöksentekoon on tulossa Oulun johtamisjärjestelmä. Vaihtoehtoina ovat nykyisen duaalimallin kehittäminen ja jatkaminen tai pormestarimalli. Avaan hieman molempien johtamisjärjestelmien periaatteita ja pohdin niiden vaikutuksia Oulun ja kuntalaisten näkökulmasta. 

Alkuun hieman nykyisestä duaalimallista, jossa kaupunkia johtaa virkasuhteessa oleva kaupunginjohtaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunginjohtajan paikka on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Paikka on julkisessa haussa, edellyttäen hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta ja osaamista. Duaalimallissa kaupunginjohtaja toimii asioiden esittelijänä hallitukselle, toimialojen esihenkilönä ja edustaa kaupunkia. Kaupunginjohtaja ei ole siis poliittinen henkilö, vaan toimii toimialojen johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa yhteistyössä.

Tiivistetysti:

Nykyinen duaalimalli:

-päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja

-lautakuntien osa-aikaiset puheenjohtajat: hyvinvointi-, sivistys ja kulttuuri- sekä yhdyskuntalautakunta

-valtuuston puheenjohtaja (osa-aikainen palkkio)

-BusinessOulu johtokunnan puheenjohtaja kaupunginhallituksen jäsen

-kaupunginjohtaja

Yhteensä siis 1 päätoiminen kh:n puheenjohtaja, 4 osa-aikaista luottamushenkilöä sekä kaupunginjohtaja.


Pormestarimallin ytimessä on poliittisesti valittu pormestari ja Oulun tapauksessa olisi myös kaksi apulaispormestaria. Pormestari valitaan valtuustoon valituista valtuutetuista yksinkertaisella enemmistöllä, eli pormestarin pitää saada yli puolet valtuuston luottamuksesta. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana, esittelee konsernijohtajan kanssa asiat hallitukselle ja toimii kaupungin edustajana. Lisäksi konsernijohtaja, toimialajohtajat sekä apulaispormestarit toimivat pormestarin kanssa yhteistyössä. Pormestari valitaan aina valtuustokaudeksi, eli vain neljäksi vuodeksi.

Mahdollinen pormestarimalli:

-päätoiminen pormestari, joka toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana

-osa-aikaiset/päätoimiset apulaispormestarit (2-3kpl), jotka toimivat lautakuntien puheenjohtajina

-valtuuston puheenjohtaja (osa-aikainen palkkio)

-konsernijohtaja

Yhteensä siis Pormestari, 3-4 osa-aikaista/päätoimista luottamushenkilöä sekä konsernijohtaja. Arvioitava myös avustajien tarpeen lisääminen hallintoon.


Valmistelussa on tullut esille, ettei johtamismallilla ole suuria taloudellisia vaikutuksia. Tietenkin, jos äänestyksessä pormestarimalli voittaa, malliin siirtyminen ja valmistelu aiheuttavat lisäkustannuksia. Pormestarimallissa myös avustajien ja sitä kautta kustannusten määrä mahdollisesti kasvaa, sillä poliittisesti valituilla henkilöillä ei ole virkahenkilön (kaupunginjohtajan) tavoin soveltuvuus/osaamis vaatimuksia. Tämä voi aiheuttaa myös johtamiseen haasteita. Positiivisena voidaan nähdä luottamushenkilöiden (pormestarin ja apulaispormestareiden) paremmat mahdollisuudet osallistua asioiden valmisteluun. Samalla herää kuitenkin kysymys, että keskittyykö valta yksittäiselle henkilölle liikaa, demokratian kärsiessä. Kuntalaisen näkökulmasta johtajalle saadaan selvät kasvot, joka joutuu seisomaan päätösten takana, mutta keskittyykö äänestäminen tällöin mahdollisesti vain pormestariehdokkaisiin vaaleissa ja vaikuttaako lyhyt kausi asioiden etenemiseen negatiivisesti. Pormestarimalli voi aiheuttaa myös epäselvyyksiä työnjaossa viranhaltijoiden kanssa. Nykyistä duaalimallia tulisi kuitenkin kehittää, mikäli sillä jatketaan. Alkuun voitaisiin pohtia, tarvitaanko kaupunginhallituksesta tarkkailijoita lautakuntiin ja johtokuntiin, jo se keventäisi hallintoa. 

Lyhykäisyydessään oma näkemykseni yllä esitettyjen pohdintojen valossa on, että Oulun kaupungin tulisi jatkaa nykyisellä duaalimallilla niin, että kaupunkia johtaisi edelleen kaupunginjohtaja. Nykyistä mallia kehittäen hallintoa voidaan keventää ja se onkin väistämätöntä hyvinvointialueuudistuksen myötä. Pormestarimallissa näen uhkana demokraattisen päätökseteon kärsimisen ja ennen kaikkea poliittisin perustein valitun pormestarin osaamisen riittävyyden suuren organisaation johtamiseen. Myös valtuustoryhmämme linjasi kokouksessamme kannattavansa nykyistä duaalimallia.

Keskustelen aiheesta mielelläni lisää, ole yhteydessä jos aihe herättää kysymyksiä! :)