ONKO ENNALTAEHKÄISEVILLÄ TOIMILLA MERKITYSTÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN KANNALTA?

04.06.2021

Mielestäni lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien asia ja siihen tulee panostaa. Videolla pohdin harrastusten ja koulupäivän aikana tarjottavan tuen merkitystä. Tällä hetkellä kehitettävää on mm. kolmiportaisen tuen toteutumisessa, tukipalveluiden saavutettavuudessa ja harrastusmallin kehittämisessä.