ON HYVÄ MUISTAA, ETTÄ JOKAINEN MEISTÄ TARVITSEE YHTEISKUNNAN PALVELUJA JOSSAIN KOHTAA ELÄMÄÄNSÄ

11.10.2023

Eduskunnassa käydään lähetekeskustelua ensi vuoden budjetista, joka on 87,9 mrd€, melkein 5 mrd€ enemmän kuin Marinin hallituksen vuoden 2023 budjetti ja velanotto kasvaa 1,3 mrd€. Tämä osoittaa sen, kuinka velkaantumisen suuntaa ei olekaan niin helppo muuttaa, kuin nykyiset hallituspuolueet antoivat ymmärtää ennen vaaleja. En tuomitse, olen ennen kaikkea huolissani hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä ja eriarvoisuuden lisääntymisestä. Velkapaniikille ei ole aihetta, mutta tulevat vuodet ovat haasteellisia. Yhteistä linjaa talouden tasapainottamiseen tulisi hakea kovemmin. Nyt vaalikausittain vaihtuvat talouslinjat aiheuttavat epävarmuutta kuntien, kansalaisten ja yritysten päätöksentekoon.

Mielestäni tarvitsemme yritysmyönteisyyttä ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä sekä toimia entistä paremman työllisyysasteen eteen, hyvinvoinnista huolehtimista eri tasoilla ja yhteiskuntarauhan säilymiseksi sosiaaliturvasta huolehtimista perustuslain mukaisesti. Ulkoisesta ja sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen on myös keskeistä tässä ajassa. Jengirikollisuus Ruotsissa on meille hälyttävä esimerkki siitä, mihin eriarvoisuuden lisääntyminen ja huono kotouttaminen johtavat. Kielen oppiminen on avain yhteiskuntaan sopeutumiseksi ja siitä on huolehdittava.

Hallitusohjelman pohjalta budjettia käsitellessä peilaan menotarpeita käsillä oleviin ilmiöihin. Ennaltaehkäisy on kaiken a ja o. Lapsiin ja nuoriin panostaminen tai panostamattomuus on tulevaisuutemme kuva. Hallitus onkin onneksemme valinnut panostaa perusopetukseen jossain määrin ja mm. vakinaistettu tasa-arvoraha on kuntien mahdollisuus tasoittaa oppimisen eroja alueellisesti ja kohdennetusti. Hyvää alueemme kannalta on myös se, että Pohjoinen ohjelma on saatu hallitusohjelmaan ja työryhmää toimenpiteiden edistämiseksi ollaan perustamassa. Tämän voisi odottaa tarkoittavan positiivisia näkymiä alueemme kehityksen turvaamiselle yhdessä mittavien TKI-panostusten kanssa.

Haasteitakin riittää. Hyvinvointialueet tulevat kohtaamaan säästötoimia jo ensi vuonna ja myös Pohteen ensi vuoden budjettialijäämä on melkein 60 milj€. Väistämättä tämä tulee vaikuttamaan palvelutasoon. Lähipalvelut ja ihmisten hyvinvointi eivät saa jäädä säästöjen jalkoihin. Alueemme haaste on korkea työttömyys, johon sosiaaliturvaheikennykset tulevat vaikuttamaan eriarvoisuuden kasvuna. Aikuiskoulutustuen säilyttäminen olisi mahdollistanut useammalle uudelleenkouluttautumisen ja helpottanut työllisyysasteen nousua. Myös nuorten palvelut osuvat leikkuriin mm. toimeentulon osalta. On hyvä muistaa, että jokainen meistä tarvitsee yhteiskunnan palveluja elämänsä eri vaiheissa. Suotakoot ne muillekin kuin itsellemme.