NUORTEN ÄÄNI KUULUVIIN HEITÄ KOSKEVISSA PÄÄTÖKSISSÄ, KESKUSTELUA LUKIOUUDISTUKSESTA

08.06.2021

Suomen Lukiolaisten Liiton Pohjois-Suomen piirin piirihallituksesta lähestyttiin minua kuntavaalien merkeissä ja pidimme etätapaaminen maanantaina. Nuorille on tärkeää saada äänensä kuuluviin heitä koskevia päätöksiä tehtäessä ja mielestäni kokemusasijantuntijuus onkin tärkeä lisä tutkimuspohjaisen tiedon lisänä päätöksenteossa, kuten muutenkin elämässä.

Lukiolaisten vaaliteemat painottuvat ajankohtaisesti talouteen, hyvinvointiin ja koulutuksen kehittämiseen. Koronan myötä lisääntynyt etäopetus on tullut jäädäkseen. Keskustelimme tieto- ja viestintäteknologian osaamisesta ja lisäkoulutustarpeesta. Mielestäni digiaikaan siirryttäessä opintojen alussa opinnoissa tarvittavien TVT-taitojen haluunotto on tärkeää. Myös opettajille tulee tarjota koulutusta digitaidoissa niin, että se ei ole työssä kuormittava tekijä. Nuorille on tärkeää, ettei etäopetusta toteuteta jatkossa säästötoimena. Olen tästä samaa mieltä. Kuten olemme voineet koronan aikana huomata, sosiaalisten suhteiden puuttuminen lisää mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä. Etäkurssien avulla voidaan kuitenkin laajentaa opetustarjontaa ja mahdollistaa erilaisia syventäviä kursseja ja yhteistyötä koulujen välillä.

Lukiolaisten liitossa oltiin myös huolissaan uusista opetusmateriaaleista lukioissa. Opiskelijat toivovat, että opettajat voivat valita itse eri kustantajien materiaaleista, jotta vain raha ei olisi ratkaiseva tekijä. Ikävä kyllä, tänä päivänä oppilaitosten materiaalihankinnoissa pitää olla hyvin tarkkana budjetin suhteen ja materiaalien hinta on yksi keskeinen tekijä. Pitäisin silti parempana vaihtoehtona koulukohtaisia valintoja, kuin kaupungin yhteistä kilpailutusta oppimateriaaleihin liittyen. 

Tulevassa lukiouudistuksessa tuntikiertokaaviossa on 95min oppitunnit. Opiskelijat ovat hieman skeptisiä tuntien pituuden suhteen, mutta opettajan näkökulmasta näen tilanteen hyvin suunniteltuna toimivana uudistuksena. Puolentoista tunnin aikana hyvin suunnitelluilla tunneilla opeteltavaan asiaan ehditään syventyä huolella ja monipuoliset työtavat voidaan ottaa rauhassa käyttöön. Luento-opiskeluna malli on raskas nuorille, mutta uusi opetussuunnitelma tukee monipuolisia työtapoja ja projektityöskentelyä, mikä voi olla nuorille myös hyvin mielekästä. Ammattitaitoiset opettajat saavat varmasti mallin toimimaan, mutta uuteen tottuminen vie aina aikansa. Opiskelijoiden näkökulmasta asioiden kertaaminen jää vähemmälle, sillä uudistuksen myötä tunteja olisi vain kaksi viikossa entisen kolmen sijaan.

Nuorten hyvinvoinnista olimme hyvin yksimielisiä. Tukipalvelut tulee saada kuntoon. Jonot ovat pitkät ja apua ei saada ajoissa tai sitä ei viitsitä pyytää vaikean saavutettavuuden takia. Matalan kynnyksen toimintaa tulee kehittää nuoria paremmin palvelevaksi. Opiskelijoiden hyvinvointiin voisi mielestäni panostaa myös ennaltaehkäisevästi esim. huolehtimalla opiskelijoille ja henkilökunnalle sisäilmaltaan terveet, esteettömät ja viihtyisät tilat oppilaitoksiin ja lisäämällä harrastusmahdollisuuksia koulupäivien yhteyteen.

Nykynuoret ovat fiksuja ja moni on hyvinkin tietoinen ajankohtaisista asioista tänä päivänä. Laadukas koulutus tukee merkittävästi nuorten kasvua ja kehitystä sekä siirtymistä työelämään ja sopeutumista osaksi yhteiskuntaamme. Paljon puhuttua 16v. äänestysikärajaa en toistaiseksi kuitenkaan kannata, mutta haluan että nuoria kuullaan ja ymmärretään heitä koskevia päätöksiä tehtäessä.