NUORET

16.03.2023

Osallistuin tänään OSYK:in lukiopaneeliin ja ajattelin laittaa muutaman nuoria kiinnostavan kysymyksen vastauksineen myös tänne. Kysykää, jos jokin mietityttää. Sisältöä löytyy myös Instagramista  ja Tiktokista nimimerkillä @hiltunenpia. Vaalikonevastauksiini pääset etusivulta ja siellä on moneen asiaan vastaus myös. :)


Miten kehittäisit opiskelijoiden toimeentuloa ja asemaa yhteiskunnassa?

Mielestäni meidän tulisi korottaa opintorahaa, jotta lainapainotteisuus vähenisi. Tällä hetkellä opiskelija voi saada opintotukea vajaa 270e/kk ja asumistukea max 80% vuokrasta. Lisäksi opiskelija saa tienata bruttona 18 720e vuodessa. Nykyinen järjestelmä kannustaa opintolainan ottamiseen tai työntekemiseen opintojen ohessa. Se taas vaikuttaa valmistuneen nuoren lähtötilanteeseen työmarkkinoilla. Esimerkiksi perheen perustaminen tai muut taloudellista turvaa vaativat menot joutuvat entistä useammin odottamaan epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi. Jos vastavalmistunut voisi aloittaa ns. puhtaalta pöydältä ilman lainaa, tulevaisuuden suunnittelu olisi helpompaa ja vakaampaa sekä hyvinvointia tukevaa.

Mitä konkreettisia toimia olet valmis tekemään nuorten mielenterveyden edistämiseksi?

7 päivän hoitotakuun toteutuminen mielenterveyspalveluiden osalta olisi tärkeä saavutus. Koulujen, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen on toimittava yhteen tavoitteen toteutumiseksi. Lisäksi mielestäni terapiapalveluiden omavastuuta tulisi pienentää nuorilta, sillä usein nuoren on vaikea rahoittaa tarvitsemiaan palveluja heikosta taloudellisesta asemasta johtuen.

Nuorten hyvinvointia voisi edistää konkreettisesti myös

-turvaamalla lähiopetus

-huolehtimalla riittävästä tuesta, opinto-ohjauksesta, koulukuraattoreista ja psykologeista.

-kehittämällä matalan kynnyksen digipalveluja opiskelijoille

-pääsykoeuudistuksella, jossa testattaisiin kykyä suoriutua opinnoista. SDP haluaa nostaa korkekoulutusastetta yksilön elämänlaadun parantamiseksi ja Suomen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi tulevaisuudessa. Tavoite vaatii myös lisää opiskelupaikkoja. Mieluiselle alalle tulisi päästä kohtuudella eikä lukion opintojen pitäisi vielä ohjata jatko-opintoihin niin vahvasti kuin tällä hetkellä. Lisäisin painoarvoa pääsykokeelle.

Nuorten hyvinvointia voidaan lisätä myös ehkäisemällä jengiytymistä ja alueellista eriytymistä eli segrekaatiota. Nuorisorikollisuuden kitkeminen vaatii oikea-aikaisia palveluja ja resursseja nuorisotyöhön, lastensuojeluun, Ankkuri-toimintaan ja ohjaamopalveluihin, joista työn ja koulun ulkopuolellakin oleva nuori saa apua.

Miten edistäisit nuorten työllisyyttä?

Hyvä pohjakoulutus, olipa se sitten ammatillinen tai teoreettisempi, on paras suoja työttömyydeltä ja kasvattaa samalla myös talouden tuotantopotentiaalia. Toimivaksi on myös osoittautunut nuorten palkkatuki, joka tarkoittaa, että yritykset saavat tukirahaa valtiolta, jos palkkaavat nuoria töihin. Harjoittelut auttaa nuorta työnhakijaa saamaan kosketuksen työelämään, mikä auttaa häntä myöhemmin myös työpaikan saannissa. Nuoria tulee myös kannustaa ja kasvattaa yrittäjyyteen tulevaisuudessa entistä vahvemmin. Kesätyöt ja TET-jaksot tukevat työelämään tutustumisessa. 


Mikä on peruskoulun suurin haaste?

Tällä hetkellä inkluusion toteutuminen. Lasten ja nuorten oikea-aikainen tuki pitäisi pystyä turvaamaan lakisääteisesti paremmin. Pienryhmät ovat monen tuentarvitsijan pelastus. Myös perusrahoitukseen tulisi panostaa hankkeiden sijaan. (Blogista löytyy useampi koulutusaiheinen postaus jossa tarkemmin koulutuksesta.)


Sanoit, että sopeuttamista tarvitaan seuraavilla hallituskausilla. Mitä se tarkoittaa?

SDP:n linja talouden tasapainottamisessa on kasvuun ja tulevaisuuteen panostaminen. Hyvinvoivat ihmiset pystyvät tekemään työtä, jolloin työllisyysastetta saadaan myös nostettua. Lisäksi innovaatiot mm. vihreän siirtymän kautta luovat työpaikkoja ja mahdollistavat Suomen kasvun. Sopeuttaminen tulee tehdä inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti niin, ettei se kurita pieni- ja keskituloisia sekä yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia. Jokaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus peruspalveluihin. Tarvitsemme myös sosiaaliturvauudistuksen, joka kannustaa työtekoon, huomioi jokaisen yksilölliset tarpeet, luo vakautta ihmisten arkeen, lisää hyvinvointia, parantaa työllisyyttä ja samalla luo säästöjä.

 Mielestäni pitäisi uskaltaa sanoa myös ääneen, että meillä on hankkeita ja tukia, jotka eivät ole yhteiskunnallisesti hyvinvoinnin tai kasvun osalta ensisijaisia ja tarkastella niitä kriittisesti. Talouden tasapainottamiseen tarvitaan kahden seuraavan hallituskauden suunnitelma ja jokaisen puolueen pitäisi sitoutua siihen suomalaisten etua ajatellen. Jatkuva velkaantuminen tai epämääräiset leikkaukset eivät luo vakaata kuvaa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Poliitikkojen tulisi oikeasti tehdä yhteistyötä ja etsiä inhimillisiä keinoja tasapainoisen talouden saavuttamiseen.


Vastaan mielelläni muihinkin kysymyksiin esim somessa, s-postilla tai kasvokkain. Älä epäile laittaa viestiä sinulle tärkeistä asioista. Politiikkaa tehdään meitä kaikkia varten! :)