LOGISTISESTI TOIMIVA POHJOINEN

25.01.2023

Logistisesti toimiva pohjoinen

Toimivaa tieverkostoa kutsutaan usein Suomen selkärangaksi. Sama koskee raideväylien kuntoa ja satamien sekä lentokenttien infrastruktuuria. Suomi ja etenkin Pohjois-Suomi on harvaan asuttu maa. Meillä liikkumisen ja tavaravirtojen kuljettamisen sujuvuus ja myös kustannukset korotustuvat monia muita alueita selkeämmin.

Pohjois-Suomen yritykset ovat entistä enemmän riippuvaisia toimivasta logistiikasta, sillä alueeltamme lähtee päivittäin maailmalle valtava määrä niin elektroniikkaa, puuta, kemikaaleja kuin esimerkiksi metallikomponenttejakin. Toimiva logistiikka syntyy saavutettavuudesta, nopeudesta, toimitusvarmuudesta ja turvallisuudesta. Myös ympäristötekijöiden huomioiminen on noussut entistä tärkeämpään rooliin yritysten toiminnan ja logististen ratkaisujen osalta. Mielestäni tie-, raide-, laiva- ja lentoliikenteen toiminnan varmistaminen ovat koko Suomen turvallisuuden ja kasvun kannalta oleellisia toimia.

Pohjois-Suomi on ollut vahvasti mukana Barents- yhteistyössä rakentamassa vakaata ja kestävästi kehittyvää aluetta logistiikan osalta Barentsin alueella Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Muuttunut maailmantilanne on luontaisesti vaikuttanut yhteistyöhön, emmekä voi katsoa nyt itään, vaan meidän tulee mielestäni jatkaa kehitystä entistä vahvemmin Ruotsin ja Norjan kanssa. Koko Pohjois-Suomelle on tärkeää toimia yhteistyössä, kun pohjoisen alueen yhteyksiä rakennetaan. Tavoitteenamme on mielestäni oltava toimivat, huoltovarmuuttammekin tukevat rata- ja tieyhteydet sekä Ruotsiin että Norjaan. Ilmastotavoitteet on otettava tänä päivänä huomioon päätöksiä tehtäessä, mutta on myös löydettävä tasapaino, jolla harvaan asutun pohjoisen alueen koko väestön liikkuminen ja monipuolinen asuminen turvataan. Yksityisautoilu on pitkistä etäisyyksistä johtuen välttämättömyys. Logistisessa kokonaisuudessa myös teiden huolellinen kunnossapito on tärkeää.

Elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta esimerkiksi Oulussa Oritkarin sataman merkitys koko alueelle on suuri. Sataman tavaramäärät ovat voimakkaassa kasvussa ja logistiseen kehitykseen on panostettu. Syväväylän ruoppaus, Kolmioraide sekä Poikkimaantien leventäminen ovat osoituksia toimista, joilla on merkittäviä vaikutuksia myös liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden ja asutuksen liikennemeluhaittojen kannalta.

Suurimpana Oulun on muiden kuntien kanssa tulevaisuudessakin osoitettava vahvaa yhteistyökykyä ja vahvuutta logistiikan kehittäjänä pohjoisen eduksi. Geopoliittisen tilanteen seurauksena koko Pohjois-Suomi on uudessa asemassa. Toimiva logistiikka luo edellytykset pohjoisen kasvulle, kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. Suomi tarvitsee vahvan pohjoisen.