KESTÄVÄ KEHITYS OULUSSA

03.06.2021

Oulussa on mielestäni huomioitu ja sitouduttu hyvin kestävään kehitykseen ja tulevaisuuden hiilineutraaliuteen. Oulun kaupungissa on valmisteltu ja otettu käyttöön 2019 ympäristöohjelma, josta löytyvät hyvin selkeästi kaupungin tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset ympäristöohjelman ja ympäristösitoumusten kautta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi 2040.

Oulun kaupunki on tehnyt kaikkiaan 13 sitoumusta ja sopimusta poliittisilla päätöksillä, joissa keskeisin asetettu tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Oulun kaupunginvaltuuston talousarvioissa linjataan vuosittain tavoitteet ja resurssit, jotka ovat käytettävissä. Kestävän kehityksen toimintatavat näkyvät Oulussa jo nyt monella osa-alueella ja kehitystä on mielestäni syytä jatkaakin. Alla olevassa kuvassa (Oulun ympäristöohjelma, 2019) on kuvattu hyvin kaupunkistrategian linjaukset painopisteittäin.


Alla olevasta kuvassa (Oulun ympäristöohjelma, 2019) nähdään myös selkeästi tavoitteet painopisteittäin avattuna. Mielestäni tavoitteet ovat erinomaisia ja niiden toteuttamiseen tulisi panostaa. Kuten aiemmin totesin, kaupungin valtuusto tekee resurssipäätökset vuosittain. Ympäristöasiat ovat siis myös arvovalintoja.

Ajattelen, että ympäristöohjelman tavoitteita ja toimia tulisi tuoda vielä selkeämmin viestinnässä kuntalaisten tietoon. Mm. esimerkiksi pyöräbaanat, kaupunkipyörät, energiansäästölamput, aurinkopaneelit ja ilmastokasvatus ovat osa Oulun ympäristöohjelmaa. Kuitenkin monet päätökset nähdään yksittäisinä ja sitä myöten mahdollisesti hieman turhina, koska kokonaiskuvaa ei hahmoteta täysin. On toki totta, että huonossa taloustilanteessa on syytä tarkastella huolella mitä projekteja toteutetaan milloinkin. Mielestäni esimerkiksi ehjien pyöräteiden uudelleen päällystäminen ei ole ensisijainen ilmastoteko, vaikka käytänkin pyöräteitä säännöllisesti. Kaupunkipyörille olisi kuitenkin kysyntää ja ne tukisivat oululaisten hyvinvointia. Pyörähanke, kuten muutkin hankkeet tulee valmistella hyvin, jotta vältytään jatkossa aiemman kaltaisilta ongelmilta.

 Omassa arjessani kestävä kehitys näkyy henkilökohtaisten valintojen lisäksi töissä. Toimin  koulumme kestävän kehityksen vastuuhenkilönä ja pyrin vaikuttamaan lasten ja nuorten tietämykseen sekä ymmärrykseen kestävistä valinnoista, jotta he osaisivat tehdä elämässään hyviä valintoja ja välittäisivät ympäristöstään. Millaisia kestäviä valintoja voimme jokainen halutessamme tehdä omassa elämässä?

-kierrättää jätteet/vaatteet/kalusteet yms.

-liikkua julkista liikennettä suosien, pyöräillen tai kävellen mahdollisuuksien mukaan

-Suosia kasviksia ja lähiruokaa

-vaihtaa vihreään sähköön

-lämmittää vain tarvittaessa

-vaihtaa energiansäästölamppuihin

-kuluttaa vähemmän

-pitää luonto puhtaana

-kunnioittaa luontoa


TUTUSTU TÄSTÄ OULUN YMPÄRISTÖOHJELMAAN TARKEMMIN!