INHIMILLISYYTTÄ YLIVELKAANTUNEEN TULEVAISUUTEEN

11.12.2022


Keskustelu energian hinnasta, elinkustannusten noususta ja kaiken muun kallistumisesta kiihtyy mediassa ja näkyy meidän kaikkien arjessa. Kuitenkin jo ennen nykyistä kriisiä ylivelkaantumisen määrä on ollut Suomessa huolestuttava. Vuoden 2021 aikana ulosotossa oli 560 741 henkilöä, joista noin puolet 284 000 olivat edelleen asiakkaina vuoden lopussa. Ulosottovelka oli tuolloin yhteensä 6,4 miljardia euroa. Nykyisellä hallituskaudella on tehty useita kirjauksia ihmisten ylivelkaantumisen torjumiseksi, kuten lyhennetty maksuhäiriömerkintöjen kestoa ja toteutettu erilaisia tapoja päästä entistä aiemmin ja helpommin velkajärjestelyjen piiriin. Suunta on aivan oikea, mutta työtä tulisi ehdottomasti jatkaa.

Nykyisellään ulosotollisen henkilön suojaosuus, eli käteen jäätävä summa on 696 euroa. Se on tämän päivän elinkustannuksilla erittäin vähän, tai ei ainakaan mahdollista juuri minkäänlaista itsenäistä elämistä. Tämä on kuitenkin arkea usealle maksukyvyttömälle, sillä ulosotosta perittävät taulukkomaksut ja 7% ulosottokorko vaikeuttavat velan takaisinmaksua huomattavasti. Vuoden 2021 lopulla keskimääräinen velkasumma ulosotossa oli 21 940 € henkilöä kohden. Ihminen, joka on joutunut syystä tai toisesta ulosottoon onkin usein tilanteessa, jossa ainoat järkevät toiveet asian suhteen ovat hyvään velkajärjestelyyn pääseminen tai velan vanhentumisen odottaminen 15 vuotta sosiaalituen varassa. Jälkimmäinen näistä ei saisi missään olosuhteissa olla paras vaihtoehto tai edes millään tasolla houkutteleva.

Ylivelkaantuminen itsessään voi olla jo hyvin stressaavaa, hävettävää ja talouden lisäksi sosiaalisia haasteita aiheuttavaa sekä pahoinvointia lisäävää. Vuoden 2021 luvuista päätellen, asia koskettaa kuitenkin todella monia suomalaisia. Syitä ylivelkaantumiseen ja ulosottoon voi olla erilaisia, mutta usein syyt ovat inhimillisiä. Lähes kuka tahansa voi joutua tällaiseen tilanteeseen jonkin huonon valinnan, luotonoton helppouden, huolimattomuuden, riippuvuuden, pienten tulojen tai harkitsemattoman kulutuksen vuoksi. Myös sairastuminen tai suuri elämänmuutos, kuten ero voivat aiheuttaa ylivelkaantumista. Joka vuosi käy niin, että osa ihmisistä ei selviä veloistaan. Olisi hyvä, että yhteiskunta olisi tuolloin tukena auttamassa. Ei anteeksiantamalla kaikkea tai hyväksymällä maksujen jättämistä rästiin, mutta reilusti pitämässä myös heikoimmat ja apua tarvitsevat mukana.

Kuluva talvi enteilee pahasti taloudellisia vaikeuksia yhä useammalle suomalaiselle. Valtion tulisi toimillaan kannustaa jokainen henkilö pysymään toiveikkaana ja mukana yhteiskunnassa. Ulosotollisten kohdalla se tarkoittaa sitä, että suojaosuuden määrän tulee olla riittävä, työn vastaanottamisen on oltava kannattavaa ja velkaa tulee olla mahdollista lyhentää ilman, että velasta perittävät kulut kaataisivat toiveikkuuden. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus inhimilliseen tulevaisuuteen.

Pia Hiltunen