Hallitusohjelmassa on ristiriita koulutuksen tavoitteiden ja toimien välillä (tiedote 27.6.)

27.06.2023

Kokoomus julisti ennen eduskuntavaaleja, että "koulutus on erityissuojelussa". Hallitusohjelma on nyt julkistettu ja se sisältääkin koulutussektorin leikkauksia. SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen pitää leikkauksia erittäin valitettavina.

– Ennen vaaleja sanotut sanat eivät sitten pädekään hallitusneuvotteluissa. Hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia koulutuksen ja oppimisen tärkeydestä. Valitettavasti ne eivät pääse toteutumaan, jos aiotut leikkaukset tehdään vapaaseen sivistystyöhön ja aikuiskoulutustukeen. Koulutuksen tavoitteiden ja niiden eteen tehtävien toimien välillä on nyt paha ristiriita, toteaa Hiltunen.

Orpon hallitus on linjannut panostavansa perusopetukseen 200 miljoonaa euroa. Panostus ei kuitenkaan näy, mikäli samalla leikataan kuntien valtionosuuksista. Koulutus on yksi kuntien tärkeimmistä peruspalveluista, ja valtionosuuksien leikkaukset ovat suoraan pois varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

– Olisin toivonut hallitukselta erityistä panostamista perusopetukseen, jonka tasosta on ollut paljon keskustelua julkisuudessa jo pitempään. Perusopetukseen panostaminen on nimenomaan panostus lapsiin ja nuoriin, joiden tulevaisuudesta kaikki puolueet ovat yhtä huolissaan. Lapsilla on kuitenkin oikeus saada laadukasta opetusta ja tarvitsemaansa tukea koko koulupolkunsa ajan, politiikasta riippumatta. Meidän tehtävämme on yhteistyössä huolehtia siitä, painottaa Hiltunen.

Hallitus on lisäksi linjannut, että arvonlisäveroa nostetaan mm. liikuntapalveluissa. Tämä iskisi pahiten lapsiperheisiin ja lasten ja nuorten harrastamiseen. Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Hiltunen ei pidä tätä oikeudenmukaisena asiana perheiden arjessa ja lasten liikkumisen edistämisessä.

– Perheillä on jo muutoinkin hankaluuksia arjessa voimakkaasti kasvaneiden kustannusten vuoksi. Tähän päälle vielä veronkorotus palveluihin, joilla lasten ja nuorten liikkumista pyritään edistämään, ei ole järkevää tulevaisuuspolitiikkaa. Liikkuminen on Suomessa saatava nousuun, jotta voimme ehkäistä mm. terveyspalveluiden kustannusnousua, mutta verojen korotus ei oikea työkalu tähän isoon tehtävään, päättää Hiltunen.