MIKSI OULUN KAUPUNKI EI KASVATA LAPSISTA JA NUORISTA OMAN KOTISEUTUNSA, KESTÄVÄNKEHITYKSEN JA KULTTUURIN ARVOSTAJIA?

20.02.2022

Oulu on tuleva kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Uuteen kaupunkistrategiaan on kirjattu kaupunginvaltuustossa hiilineutraaliustavoite vuodelle 2035. Molemmat ovat suuria tavoitteita ja vaativat konkreettisia toimenpiteitä toteutuakseen kunnialla. Tällaiset muutokset vaativat meiltä nyt ja tulevilta sukupolvilta tulevaisuudessa toimintatapojen ja asenteiden muutoksia, jotta muutos on mahdollista.

Oulun kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaa vahvasti kaupunkistrategia. Uudessa kaupunkistrategiassa luvataan, että edistämme kestävän liikkumisen kulkutapoja, kuntalaisten kestävien valintojen sitoutumista päätöksin ja toimenpitein sekä vahvistamme lasten ja nuorten kotipaikkatunnetta. Oulu on myös sitoutunut tulevana kulttuuripääkaupunkina tarjoamaan monipuolista kulttuuritarjontaa eri ikäryhmille ja eri puolilla Oulua.

Edellä luetelluista tavoitteista ja sitoumuksista huolimatta näyttää siltä, ettei Oulun kaupungilla ole aikomusta panostaa lasten ja nuorten kasvatukseen kestävänliikenteen käyttäjinä tai oman kotikaupungin tuntijoina, saatika mahdollistaa kulttuuripääkaupungin tapahtumatarjontaa lapsille ja nuorille. Valtuustoaloitteeni ilmaisesta joukkoliikenteestä päiväsaikaan alakoulun koululaisryhmille sai tyrmäyksen kaupunginhallitukselta. Konsernihallinnon, sivistys- ja kulttuuripalveluiden sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden valmistelemassa vastausessa vedotaan mm. kaupungin kulttuuripolkuun, joka mahdollistaa tilausbusseineen alakoulun aikana 3 kulttuurivierailua Turkansaareen, Pohjois-Pohjanmaan museoon ja Tietomaahan. Tämä kyllä on erittäin hyvä pohja, mutta tämäkö toteuttaa alussa esitetyt kaupungin tavoitteet? Näinkö Oulun kaupunki toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja siinä vaadittua ja korostettua luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa kokemuksellista kokonaisvaltaista oppimista? Perusteluista löytyi myös vetoomus vastuuttomuuteen opettaa lapsille joukkoliikenteen olevan maksutonta. Uskomatonta! Eihän lapsille opeteta, että ruokakaan on ilmaista, vaikka he saavatkin koululounaan ilmaiseksi. Opettajana voin vakuuttaa, että ilmaisesta ryhmänä liikkumismahdollisuudesta huolimatta, mikään luokka ei olisi jatkuvasti kulkemassa bussilla. Riittäisi, että keskusta-alueen koulut pääsisivät retkelle metsään ja kauempaa olisi mahdollisuus tulla Oulun keskustaan. On aivan turha perustella matkalippuvihkoilla asiaa, sillä tällä hetkellä kouluissa voidaan valita oppikirjat tai retket, kun lapsilla ja nuorilla tulisi olla oikeus molempiin. En jätä asiaa tähän, vaan tulen jättämään keväällä asiasta talousarvioaloitteen 2023 talousarvioon.

Oulun kaupunkistrategian mukaan oululainen sivistys on opitun, eletyn, koetun ja sydämen sivistyksen summa. Oulun uusi brändi mainostaa, että uskallamme kokeilla uutta ja luopua totutusta. Olisiko nyt aika toimia hienojen sanojen ja lupausten mukaan ja panostaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen tarjoten mahdollisuus oman kotiseudun tuntemukseen, kulttuuriin ja kestävien ratkaisujen oppimiseen?