123... AJATUSTA VAALEISTA

11.01.2022

1. Yksityinen vai julkinen terveydenhuolto

Itse ajattelen, että julkisen terveydenhuollon tulee olla jokaisen oikeus. Haluan että voimme taata oikea-aikaisen avun eri elämänvaiheissa sitä tarvitsevalle. Jotta yhteiset rahat verojen myötä riittävät, pitää palveluverkon laajuutta, hoitomuotoja sekä kulurakennetta muutenkin tarkastella kriittisesti. Mielestäni etäpalveluilla ei voida korvata ihmisten kohtaamista. Esimerkiksi nuorelle, joka tarvitsee apua mielenterveyteen liittyvissä asioissa, voidaan tarjota matalankynnyksen apua etänä digitalisaatiota hyödyntäen. Hänellä täytyy kuitenkin olla myös mahdollisuus lähitapaamiseen. Ikäihmiselle, jolle laitteiden ja sovellusten käyttäminen voi olla haastavaa, ei voida antaa ainoaksi vaihtoehdoksi opetella etäpalveluiden käyttöä, vaan myös tällöin lähitapaamisen täytyy olla mahdollista. Tälläkin hetkellä osa palveluista tuotetaan sähköisinä ja niiden kehittämiseen on mielestäni syytä panostaa tulevaisuudessakin järkevästi ihminen edellä.

Julkisen terveydenhuollon lisäksi tarvitsemme myös yksityisiä palveluntuottajia. Uskoisin, että palvelusetelimalli voisi helpottaa jonojen purkua ja lisäisi ihmisten valinnanvapautta. Tärkeintä olisi, että kenenkään meistä ei apua hakiessaan tarvitsisi kuulla, että jonotusaika on useita kuukausia, eikä hoitoon pääsystä ole tarkkaa tietoa. Omalta osaltani olen valmis toimimaan ja tekemään ratkaisuja meidän jokaisen hyvinvoinnin eteen.

2. Terveyskeskusten määrä ja sijainti

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on melko laaja ylettyessään Kuusamosta Reisjärvelle saakka. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että palvelut on turvattava jokaisella alueella. Tärkeää on myös suhteuttaa hyvinvointikeskuksen palvelujen käyttäjämäärät ja jonotusajat, jotta palveluverkosta saadaan mahdollisimman toimiva kokonaisuus sekä asiakkaan että talouden näkökulmasta. Jokaiselle meille luo turvaa tieto siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla ja siitä haluan pitää kiinni.

3. Vanhuspalvelut

Jokainen meistä vanhenee ja jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. Moni ihminen haluaa asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja mielestäni meidän tulee kunnioittaa sitä. Kotihoidon palveluita tulee kehittää entisestään. Uudet tukimuodot ikäihmisten palveluissa myös asumisen kannalta on huomioitava, sillä väestömme ikääntyy kovaa vauhtia ja palveluille on tulevaisuudessa vielä nykyistäkin suurempi tarve. Myös kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panostaa. Huolehditaan yhdessä arvokas vanhuus jokaiselle ja näytetään myös tuleville sukupolville, että niin kuuluu toimia.

4. Erikoissairaanhoito

 Erityistason palvelujen turvaamiseksi muodostetaan SOTE-uudistuksen myötä viisi yhteistoiminta-aluetta. Alueet pohjautuvat nykyisiin erityisvastuualueisiin. Mahdollisuus käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita yli maakuntarajojen säilytetään. Meillä Pohjois-Pohjanmaalla toiminnasta vastaa edelleen OYS. Erikoissairaanhoito on luonnollisesti kalliimpaa kuin perustason terveydenhoito, joten palveluja kehitettäessä avun oikea-aikaisuudella ja saavutettavuudella on suuri merkitys.

5. Henkilökunnan hyvinvointi

Oma näkemykseni on, että näin korona-aikana asiaan on herätty tosissaan. Hoitajapula on tänä päivänä todellinen. Työntekijöitä haetaan ulkomailta, eikä sekään mielestäni voi olla ainoa ratkaisu asiaan. En näe myöskään yksittäisen palkankorotuksen pelastavan tilannetta. Monesti uupuminen tai väsyminen työhön johtuu liiasta kuormittavuudesta, oli se sitten fyysistä tai henkistä. Ajattelisin, että kuormittavuuteen ja työoloihin tulisi löytää muutoksia ja nostaa palkka vastaamaan koulutusta sekä työn merkityksellisyyttä ja vaativuutta . Näillä yhteistoimilla voisimme saada ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilöstön tulevaisuudessakin huolehtimaan meistä apua tarvittaessa.

6. +

Aluevaltuuston tehtävistä merkittävimpiä ja meidän arkeen vaikuttavia asioita ovat mielestäni hyvinvointistrategia, joka määrittää tulevaa toimintaa kokonaisuudessaan, talousarvio ja -suunnittelu sekä asiakasmaksuista päättäminen. Mikään palvelu ei toteudu ilman rahaa ja valtuuston onkin tehtävä valintoja kokonaisuutta ajatellen. Kesän kuntavaaleissa yksi vaaliteemoistani oli lasten-, nuorten ja perheiden hyvinvointi. En ole unohtanut vaaliteemaani, vaan toimin jatkossakin yhteisten asioiden hoitamisessa tämä ajatus mielessäni.

Vaikka uudistus ei herätäkään vahvaa luottamusta vielä tässä vaiheessa, uskon että tästäkin selvitään yhdessä. Uudistuksen käytäntöönpano ottaa aina aikansa, mutta siksi on myös tärkeää, että suhtaudumme tänäkin haastavana aikana asiaan positiivisesti ja laitamme kokonaisuuden toimimaan meidän jokaisen hyvinvointia ajatellen. Jokainen meistä on yhtä tärkeä ja haluan, että voimme elää arvokasta ja turvallista elämää tulevaisuudessakin elämämme jokaisessa vaiheessa.

Olen valmis toimimaan yhteisen hyvän eteen. Tee sinäkin niin ja käytä arvokas äänioikeutesi näissä vaaleissa!


Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

väälipäivä 23.1.2022